Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 29. 1. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 12115 - "Křižovatka Tovární - Rolsberská - oprava SSZ" - zadání
6 Rozpočtové změny roku 2013
7 Rozpočtové změny roku 2013 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2012
8 Rozpočtové změny - Žádost Hasičského záchranného sboru
9 Restrukturalizace úrokového zajištění
10 Bytové záležitosti
11 PZ Šlechtitelů
12 CZECH RADAR - zrušení zadávacího řízení VZ
13 Radnice - úpravy - střecha
14 Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova
15 Hodnocení práce ředitelů škol - hodnotící komise
16 Smlouvy o poskytnutí účelového investičního transferu
17 Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Veolia Transport Morava, a.s.
18 Smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužností
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Označení vlastníka
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Hřbitovy města Olomouce - využití zdrojů rezervního a investičního fondu
23 Kontrola hospodaření s finančními prostředky a majetkem u MŠ Barevný svět , Olomouc v roce 2011
24 Kontrola hospodaření za rok 2011 u ZŠ Olomouc, Zeyerova 28
25 Prevence kriminality
26 Návrh na poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl oblast sociálních služeb
27 3. komunitní plán sociálních služeb
28 Bytové záležitosti DPS
29 Změny v KMČ
30 Povel - obytná zóna - závěrečné vyhodnocení projektu (I. etapa)
31 IPRM – hodnocení projektů 37. výzva
32 CREDO, o.s.p. - stanovisko statutárního města Olomouc k navýšení kapacity oboru vzdělávání
33 Hangzhou - obnovená nabídka partnerství
34 Malé projekty
35 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru investic Magistrátu města Olomouce
36 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu