Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 15. 1. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů s měsíčním, čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 12132 – zahájení, komise
6 Rozpočtové změny roku 2012
7 Rozpočtové změny roku 2013
8 Výsledky hospodaření roku 2012 - předběžná informace
9 Bytové záležitosti
10 Vyhodnocení spolupráce s exekutory
11 Petice proti záměrům RP sídliště Povel Čtvrtky, Nové Sady, Olomouc
12 Rekonstrukce hřiště ZŠ Demlova a ZŠ Mozartova
13 PZ Šlechtitelů
14 Podzemní kontejnery
15 Jihoslovanské mauzoleum
16 Označení vlastníka
17 Povolení výjimky (pěší zóna)
18 Tuning Meeting 6
19 Transformace Dětských jeslí SMOl
20 Plán kontrolní činnosti OIAK na rok 2013
21 Aktualizace Analýzy rizik SMOl za rok 2012
22 Využití veř. fin. podpory v r. 2011 u Sluňákova-centra ekologických aktivit
23 Audit činností oddělení dopravních opatření
24 Kontrola hospodaření u FZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc, Rožňavská za rok 2011
25 Mimořádný audit hospodaření malých pokladen
26 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady
27 Bytové záležitosti DPS
28 Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Moravské divadlo Olomouc
29 Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23 - financování rekonstrukce suterénu školy
30 Zahraniční studijní cesta SHS ČMS 2013
31 Čechovy , Bezručovy sady - závěrečné vyúčtování projektu
32 Smlouvy o poskytnutí dotace - Dětské hřiště Michalské stromořadí, Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech – Rudolfova alej II.etapa, MŠ Rooseveltova a Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova
33 IPRM sídliště - vyhlášení výzvy - energetická opatření
34 Malé projekty
35 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu pro zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města Olomouce k soukromým účelům"
36 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru investic Magistrátu města Olomouce
37 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce
38 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru správy Magistrátu města Olomouce
39 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce
40 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
41 Kalendář akcí 2013
42 Zvláštní užívání komunikace - mobilní prodejní stánek
43 Provedení mimořádné kontroly odborem interního auditu a kontroly
44 Cyklostezka Hlušovice

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu