Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 11. 12. 2012

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Problematika dlouhodobých stánků
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 12103 – zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 12122 - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka 11103 - uzavření smlouvy
9 Bytové záležitosti
10 Rozpočtové změny roku 2012
11 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2013 - podrobný rozpis neinvestičních příspěvků a grantů
12 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13 Příspěvek SMOl přímým účastníkům odboje
14 Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
15 Dolní náměstí
16 Zvláštní užívání komunikací
17 Označení vlastníka
18 Povolení výjimky
19 Dodatek č. 14 ke smlouvě s DPMO, a.s.
20 Petice - přesun linky č. 60
21 Dodatek č. 3 ke smluvní přepravě
22 Smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících
23 IPRM sídliště - hodnocení projektů, rozšíření zóny
24 Cyklostezka Hlušovice - Smlouva o spolupráci
25 Aktualizace odpisů příspěvkových organizací - škol v roce 2012, plán odpisů na rok 2013
26 Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 - rekonstrukce suterénu
27 Malé projekty
28 Bytové záležitosti DPS
29 Investiční příspěvky v oblasti sportu
30 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku
31 Souhlas s vyřazením a odprodejem nepotřebného majetku
32 Souhlas s převodem z rezervního fondu
33 TJ Sokol Chomoutov - žádost o prodloužení termínu vyúčtování příspěvku
34 Organizační záležitosti - vyhodnocení návštěvnosti přepážkových pracovišť Magistrátu města Olomouce
35 Organizační záležitosti - matrika
36 Změna statutu KMČ - odměňování
37 Změna účelu využití dotace
38 Jednání jediného akcionáře
39 Různé - provedení mimořádného auditu odborem interního auditu a kontroly
40 SK Sigma Olomouc, a.s.
41 Zastupování města na valné hromadě "Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu"

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu