Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 11. 2012

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Petice - stánek na ulici Zikova
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 12068 - zrušení
7 Veřejná zakázka č. 12130 - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 12033 - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 12128 - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 12129 - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 12133 - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 12134 - zahájení, komise
13 Veřejná zakázka č. 12135 - zahájení, komise
14 Rozpočtové změny roku 2012
15 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Olomouce, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011, OZV č.8/2011 a OZV č. 4/2012
16 Bytové záležitosti
17 Bytová družstva
18 Memorandum o spolupráci
19 Informace o pořizování Územního plánu Olomouc
20 Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc
21 Petice "Ne ubytovně v Olomouci, Rejskova 378/40"
22 Novosadský dvůr - rekonstrukce komunikace
23 Svatý Kopeček, zastávka MHD
24 Topolany - demolice stavby
25 Povel - obytná zóna - RC1 Revitalizace a regenerace sídliště
26 Římský tábor
27 IPRM sídliště - Novosadský Dvůr - rekonstrukce komunikace
28 Opravy komunikací 2012
29 Zvláštní užívání komunikací
30 Karty typu D
31 Projekt "Jazyk bez bariér"
32 Přijetí daru – vybavení jednotek SDH
33 Bytové záležitosti DPS
34 Aktualizace programu regenerace MPR Olomouc
35 Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám.3 - využití zdrojů rezervního fondu
36 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B
37 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU
38 Bezručovy sady-lávka - závěrečné vyúčtování projektu
39 IPRM – zařazení projektů
40 ZŠ Řezníčkova - hřiště - závazek konečného příjemce
41 Kontrolní výbor - Plán kontrolní činnosti na I. pololetí 2013
42 Malé projekty
43 Stanovení termínu a návrh programu 17. zasedání ZMO
44 Dodatek č.1 ke Zřizovací listině ZOO
45 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 - Dodatek č.3 zřizovací listiny

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu