Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 11. 2012

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2013 - 1. čtení
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 12123 - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 12100 - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 12124 - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 12045
10 Rozpočtové změny roku 2012
11 Výsledky hospodaření za období 1 - 10/2012 s výhledem plnění rozpočtu k 31. 12. 2012
12 Smlouva s EIB - nabídka čerpání 1. tranše
13 Bytové záležitosti
14 Lokality dětských hřišť na rok 2013
15 Příprava výběrových řízení roku 2013
16 Ul. 8. května - stavební úpravy komunikace
17 Hasičská zbrojnice Topolany
18 Dodatek č. 13 ke smlouvě s DPMO, a.s.
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Podpora v oblasti sportu - investiční akce - návrh smlouvy
21 CR - Návrh účasti města na veletrzích 2013
22 Audit procesu vyřazování majetku města
23 Audit investiční akce Obnova mobiliáře a cestní sítě Bezručovy sady
24 Mistrovství Evropy ve fotbale U21 2015 - Smlouva o pořadatelství
25 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku
26 Souhlas s převodem z rezervního fondu
27 Malé projekty
28 Stanovení termínů konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2013
29 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 - Smlouva o bezúplatném převodu majetku
30 Dejme šanci přírodě-závěrečné vyúčtování
31 ZŠ Svatoplukova - venkovní hřiště - závazek konečného příjemce
32 Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci - Rozhodnutí
33 IPRM – zařazení projektů
34 Organizační záležitosti - "Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce"
35 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při vymáhání peněžitých pohledávek statutárního města Olomouce ze správních a rozhodovacích činností"
36 Organizační záležitosti - delegování kompetencí
37 Náhradní parkování
38 Tramvajová trať - okružní křižovatka

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu