Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 30. 10. 2012

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2013 - objednávky veřejných služeb
3 Rozárium a botanická zahrada – návrh dalšího postupu
4 Majetkoprávní záležitosti
5 Přechod nemovitých věcí z vlastnictví ČR
6 Prodej domů
7 Majetkoprávní záležitosti OI
8 Veřejná zakázka č. 12115 - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 11103– námitky
10 Rozpočtové změny roku 2012
11 Rozpočtové změny – Žádost Hasičského záchranného sboru
12 Smlouva s EIB - část B
13 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14 Bytové záležitosti
15 Změny jízdních řádů
16 Zvláštní užívání komunikací
17 Dodatek č.5 ke smlouvě mezi SMOL a VFO, a.s.
18 Překládací stanice odpadů - aktualizace
19 Vánoční trhy 2012
20 Zahájení výběrových řízení u projektů na dotace
21 Poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl v oblasti prevence kriminality
22 Poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl v sociální oblasti
23 Využití veřejné fin. podpory u DIVADLA KONVIKT na projekt "15. mezinárodní festival DIVADELNÍ FLORA" v r. 2011
24 Využití veřejné finanční podpory poskytnuté TK PLUS s.r.o. na projekt "Hry V. letní olympiády dětí a mládeže " v r. 2011
25 Kontrola hospodaření za rok 2011 - Moravská filharmonie Olomouc
26 Investiční příspěvky v oblasti sportu
27 Příspěvky v oblasti sportu
28 Malé projekty
29 Bytové záležitosti DPS
30 Delegování zástupce SMOL na valnou hromadu společnosti SK Sigma Olomouc, a.s.
31 Stanovení termínu a návrh programu 16. zasedání ZMO
32 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč, změna účelu využití příspěvku
33 Základní škola Olomouc, Stupkova 16 - žádost o bezúplatný převod majetku
34 Jmenování člena statutárního orgánu Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
35 Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Hřbitovy města Olomouce
36 Pojmenování ulice

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu