Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 16. 10. 2012

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Veřejná zakázka č. 12101 - zadání
5 Veřejná zakázka č. 12067 – revokace zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č- 12119 - zahájení, komise
7 Rozpočtové změny roku 2012
8 Vzájemná spolupráce a propagace ZOO Olomouc a ZOO Opole
9 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2013 - objednávky veřejných služeb
10 Bytové záležitosti
11 Rozárium - návrh dalšího postupu
12 Lesy města Olomouce - průběžná opatření
13 Tramvajová trať Tržnice - Trnkova, část B
14 MOVO a.s. - změna plánu
15 Křižovatka Tovární - Rolsberská
16 Zvláštní užívání komunikací
17 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Olomouce, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011 a OZV č.8/2011
18 Smlouva o převodu práv a povinností služby „SMS InfoKanál“
19 Kontrola hospodaření u KMOl za rok 2011
20 Aquapark - nabídka projektů
21 EKO-KOM, a.s. - kupní smlouva a smlouva o výpůjčce
22 Bytové záležitosti DPS
23 Malé projekty
24 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze ze 13. zasedání ZMO, konaného 19.9.2012
25 Investiční příspěvky v oblasti sportu
26 Žádost o změnu účelu využití příspěvku - Okresní fotbalový svaz Olomouc
27 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - Prodej alkoholických nápojů v zimním období
28 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - Hledání svatomartinského pokladu, tombola
29 Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11 - využití zdrojů rezervního fondu
30 Olomoucký hrad, MŠ Svatoplukova 11 - závazek konečného příjemce
31 IPRM – zařazení projektů
32 IPRM - dodatky smluv o realizaci
33 Petice občanů obce Horka nad Moravou
34 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru dopravy Magistrátu města Olomouce
35 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního města Olomouce"
36 Různé - Akce garantované Radou města Olomouce
37 Obsluha Horního Lánu

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu