Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 2. 10. 2012

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Veřejná zakázka č. 11103 - zadání
5 Veřejná zakázka č. 12070– námitky
6 Rozpočtové změny roku 2012
7 Přecenění finančního majetku
8 Škodní a likvidační komise
9 Bytové záležitosti
10 Dětské a sportovní hřiště MŠ a ZŠ Řezníčkova
11 Mobilní prodejní stánky
12 Povel - obytná zóna
13 Využití veřejné finanční podpory poskytnuté v r. 2011 na projekty "Noclehárna pro ženy" a "Noclehárna pro muže"
14 Využití veřejné finanční podpory poskytnuté v r. 2011 na "Denní stacionář DC 90"
15 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku
16 Bytové záležitosti DPS
17 Malé projekty
18 Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11 - využití zdrojů rezervního fondu
19 Dolní náměstí - závazek konečného příjemce
20 Krakovská, Štítného - závěrečné vyúčtování projektu
21 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - Petiční akce na podporu kandidatury Zuzany Roithové na prezidentku ČR
22 Organizační záležitosti - Nájemní smlouva ABCentrum
23 Topolany - kanalizační přípojka - rozpočtová změna
24 Stanovení termínu a návrh programu 14. zasedání ZMO

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu