Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 18. 9. 2012

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 + dodatek č. 2
3 Smlouva o zabezpečení veř. prospěšných služeb ve městě Olomouci mezi SMOl a TSMO, a.s. - rozšíření předmětu smlouvy
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 12058 - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 12014 - revokace zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 12070 - vyloučení
9 Rozpočtové změny roku 2012
10 OLTERM Olomouc - závěrečná zpráva o likvidaci
11 Bytové záležitosti
12 Rekonstrukce odlehčovací komory OK1AII
13 Šantova ulice - hráz, nájemní smlouva
14 Povolení výjimky
15 Zvláštní užívání komunikací
16 Označení vlastníka
17 Povolení záboru - natáčení filmu
18 IPRM – aktualizace, hodnocení projektů 32. výzva
19 IPRÚ Olomouc - aktualizace
20 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč, změna účelu využití příspěvku
21 Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám.1 - využití zdrojů rezervního fondu
22 Prevence kriminality
23 Kontrola hospodaření za rok 2011 - Hřbitovy města Olomouce
24 Audit činnosti oddělení středisko rozvozu stravy
25 Audit investiční akce kasárna Neředín - II.etapa
26 Dětské a sportovní hřiště MŠ a ZŠ Řezníčkova
27 Průmyslová zóna Šlechtitelů
28 Příspěvky v oblasti sportu
29 Bytové záležitosti DPS
30 Přísedící Okresního soudu v Olomouc - rezignace
31 Příprava smlouvy s LMO, a.s. - jmenování pracovní skupiny
32 Sběrové soboty - dodatek ke smlouvě
33 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - Závěrečný předvolební mítink ČSSD
34 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - prodej burčáku a teplých nápojů
35 Smlouvy o poskytnutí dotace - Bezručovy sady-lávka; Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc; ZŠ Heyrovského - Sportujeme společně
36 Nákup elektrické energie na burze
37 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
38 Organizační záležitosti - Smlouva o zajištění technické podpory voleb
39 Projekt Olomoucký hrad - provozní příjmy a výdaje
40 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - výjimka z počtu žáků na školní rok 2012/2013
41 Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci na zajištění fungování Olomouc region Card v roce 2013
42 Bezbariérové úpravy komunikací - trasa K

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu