Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 8. 2012

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 12057 - zadání
6 Veřejná zakázka č. 12101 - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 12099 - zadání
8 Bytové záležitosti
9 Rozpočtové změny roku 2012
10 Výsledky hospodaření SMOl k 31. 7. 2012 a prognóza plnění rozpočtu k 31. 12. 2012
11 Střednědobý rozpočtový výhled SMOl na rok 2013 - 2015 a model financování na rok 2013 - 2015
12 Nemilanka rešerše - studie
13 Pořízení souboru změn č.VIII regulačního plánu MPR Olomouc
14 Plnění Strategického plánu
15 Smlouva o spolupráci na projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji
16 Bezručovy sady - Jihoslovanský památník
17 Žádost o příspěvek
18 Za Školou - petice
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Petice - Horní Hejčínská
21 Hřbitov Černovír - rozhodnutí
22 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
23 Fakultní základní škola dr.Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc - upuštění od vymáhání pohledávky a prominutí pohledávky
24 Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2012/2013
25 Periodické hodnocení práce ředitelů škol
26 Audit cestovních příkazů a cestovních náhrad zaměstnanců MMOl
27 Odmítnutí nabytí nemovitého majetku nepatrné hodnoty z dědických řízení
28 Poskytnutí dotací statutárnímu městu Olomouci
29 Zpráva o plnění koncepce zabezpečení činností jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce
30 Aktualizace zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce
31 Příspěvek Olomouckého kraje na činnost dobrovolných hasičů – dodatečné navýšení
32 Bytové záležitosti DPS
33 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - Fotbalová utkání - 1. Gambrinus liga, Pohár ČP, PU ČR - SR
34 Změny v odborných komisích
35 IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - změna výzvy č. 13
36 IPRM – zařazení projektů
37 Malé projekty
38 Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce"
39 Předzahrádka (zeleň)
40 Realizace akcí KMČ
41 Žádost o schválení zahraniční cesty pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů Droždín a Holice
42 Označení vlastníka

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu