Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 6. 2012

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Zkapacitnění Nemilanky
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 12080 - zadání
7 Veřejná zakázka č. 12029 - zadání
8 Veřejná zakázka č. 12024 - zadání
9 Veřejná zakázka č. P12V0000014 - zahájení, komise
10 Rozpočtové změny roku 2012
11 Střednědobý rozpočtový výhled SMOl rok 2013 - 2015
12 Bytové záležitosti
13 ME 2013 v silniční cyklistice
14 Vyřazení DDHM z užívání MPO
15 MŠ Holice - partnerství s UP
16 Dodatek smlouvy s DPMO, a.s.
17 Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD
18 Povolení výjimky
19 Předzahrádky
20 Dodatek č. 37 s TSMO,a.s.
21 Pořízení speciálního grafického sw pro odbor dopravy
22 Aktivity pro seniory
23 Žádosti NNO v sociální oblasti
24 Příprava rodinné politiky SMOl
25 Spolupráce města v projektech dalších subjektů
26 Audit hospodaření oddělení správa letiště
27 Kontrola hospodaření s majetkem u ZŠ Mozartova 48 v roce 2011
28 Kontrola hospodaření s finančními prostředky za rok 2011 u MŠ Michalské stromořadí
29 Bytové záležitosti DPS
30 Zahraniční kontakty města Olomouce ve 2. pol. roku 2012
31 Sportovní přenosy na Horním náměstí - zařazení do soupisu nekrytých požadavků
32 BRKO Olomouc - závěrečné vyhodnocení projektu
33 Výzva č.31 - Závazek konečného příjemce
34 LMO a.s. - výběrové řízení na ředitele
35 MDO - divadelní kavárna
36 ZŠ Heyrovského
37 Petice občanů - náprava baru herny na Selském náměstí
38 Archeologický průzkum Flora

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu