Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 12. 6. 2012

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 12090 - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 12042 - zadání
7 Veřejná zakázka č. 12047 Plán investic – zařazení akce Svatoplukova
8 Veřejná zakázka č. 12077 - zahájení, komise - revokace
9 Veřejná zakázka č. 12032 - zahájení, komise - zrušení
10 Veřejná zakázka č. 12041 - zadání
11 Delegování podpisových pravomocí v rámci zadávacích řízení
12 Veřejná zakázka č. 12011– námitky
13 Veřejná zakázka č. 11064– námitky
14 Veřejná zakázka č. 12058 - odůvodnění dle § 156 ZVZ
15 Rozpočtové změny roku 2012
16 Bytové záležitosti
17 Petice proti výškovým stavbám v Olomouci
18 Koncepce prodejních stánků
19 Průmyslová zóna Šlechtitelů
20 Žádost o příspěvek
21 Bezručovy sady - dětské hřiště
22 Tramvajová trať - měnírna
23 Ječmínkova, Na Dílkách
24 Povolení výjimky
25 Předzahrádky
26 Smlouvy s obchodními řetězci
27 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč, změna účelu využití části příspěvku
28 Dodatek č.2 Smlouvy o půjčce
29 Aktualizace odpisů příspěvkových organizací - škol v roce 2012
30 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 - Smlouva o bezúplatném převodu
31 Waldorfská základní škola a Mateřská škola s.r.o - nový obor vzdělávání, ZUŠ Jeseník - otevření pobočky
32 Kontrola hospodaření u MŠ Olomouc, Zeyerova 23 za rok 2011
33 Hospodaření sdružení České dědictví UNESCO
34 Bytové záležitosti DPS
35 Personální změny ve složení Povodňové komise města a ORP Olomouc
36 Architecture Week
37 TT Nové Sady
38 VFO, Plavecký stadion Olomouc - závazek konečného příjemce
39 Turistický multimediální průvodce Olomoucí (OLINA) – závěrečné vyúčtování
40 IPRM – zařazení projektů
41 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU
42 Organizační záležitosti-Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o stravování pro zaměstnance Magistrátu města Olomouce a dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Olomouce"
43 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města Olomouce a Městské policii Olomouc
44 Organizační záležitosti - vyhodnocení návštěvnosti přepážkových pracovišť Magistrátu města Olomouce
45 Monitoring památky UNESCO za rok 2011
46 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti SK Sigma Olomouc, a.s.
47 Malé projekty
48 Dětské centrum - Husitská

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu