Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 29. 5. 2012

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 12007 - zadání
6 Veřejná zakázka č. 12060 - zrušení
7 Veřejná zakázka č. 12080 - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 12070 - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 11103– vyhovění námitkám
10 Veřejná zakázka č. 12039 - zadání
11 Veřejná zakázka č. 12067 - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 12068 - zahájení, komise
13 Rozpočtové změny roku 2012
14 Rozpočtové změny roku 2012 - neziskové organizace
15 Rozpočtové změny roku 2012 - odbor správy, odbor životního prostředí
16 Rozpočtové změny roku 2012 - nekryté požadavky
17 Centralizace vymáhání pokut a místních poplatků
18 Bytové záležitosti
19 OZV o cenové mapě
20 IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - hodnocení projektů
21 Opravy komunikací 2012
22 Povolení výjimky
23 Svátky písní - parkování
24 ZOO - žádost o odklad splátek
25 Darování požárních vozidel
26 Podpora seniorů ve městě Olomouci
27 Oprava bytového domu v majetku města
28 Audit provozu služebních vozidel na odborech MMOl
29 Využití podpory na projekt „TJ MILO Olomouc-činnost sportovní organizace 2011“
30 Využití podpory na projekt „Provozní náklady budovy Žerotín na rok 2011“, pronájem majetku
31 Kontrola hospodaření u ZŠ Komenium Olomouc za rok 2011
32 Kontrola hospodaření s finančními prostředky a majetkem poskytnutými SMOl v roce 2011 u MŠ Sedmikráska Olomouc
33 Informace o činnosti kontrolního výboru
34 IPRM – hodnocení projektů 28. a 30. výzva
35 Kasárna Neředín II. etapa - vyúčtování projektu
36 Bikepark Olomouc; MŠ Čajkovského - rekonstrukce; MŠ Bieblova - rekonstrukce - závazek konečného příjemce
37 Jmenování člena statutárního orgánu SNO,a.s.
38 Předzahrádka (zeleň)
39 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"
40 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru ochrany Magistrátu města Olomouce
41 Organizační záležitosti - vyhodnocení návštěvnosti přepážkových pracovišť Magistrátu města Olomouce
42 Stanovení termínu a návrhu programu 12. zasedání ZMO
43 Malé projekty
44 Přijetí dotace "Krakovská", "Štítného", "MŠ Rooseveltova"
45 Příspěvky v oblasti sportu
46 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU
47 Sleva jízdného

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu