Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 22. 12. 2009

číslo usnesení název
Povolení výjimky
Smlouva se společností S.O.S. a.s. Olomouc
Dodatek smlouvy č. 30 s TSMO, a.s.
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště
Rekonstrukce VFO
Omezení průjezdu kamionů
Bezpečnost silničního provozu
Majetkoprávní záležitosti OI
Bytové záležitosti
Prodej domů
Souhlas zřizovatele s vyřazením majetku příspěvkové organizace
Souhlas zřizovatele s převodem části z fondu rezervního na fond investiční příspěvkové organizace MDO
Rozpočtové změny roku 2009

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu