Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Cena primátora « Primátor « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Primátor » Cena primátora

Cena primátora města Olomouce

Cena primátora města Olomouce

Cena primátora je vyjádřením uznání zdravého patriotismu, respektu k tradicím a úcty k významným osobnostem města, jež se výrazným způsobem zapsaly do jeho historie i současnosti.

Vedle tradičního udílení Ceny města vytváří další prostor pro vyjádření uznání občanům, případně kolektivům, právnickým a fyzickým subjektům za jejich přínos v oblasti hospodářského rozvoje Olomouce a rozvoje občanské společnosti a demokracie.

Cena se předává laureátům vždy na začátku září příslušného kalendářního roku, jako připomenutí si dne, kdy 6. září 1919 převzal první český starosta svůj úřad od Správní komise v čele s JUDr. Richardem Fischerem.

Cena primátora města Olomouce - statut ceny

Medaile Ceny primátora

Medaile Ceny primátora vyobrazuje a připomíná dvě osobnosti, jež stály v čele města Olomouce v klíčových obdobích.

Tou první je osobnost prvního českého starosty města Olomouce JUDr. Karla Mareše, který 6. září 1919 převzal úřad starosty od předsedy Správní komise JUDr. Richarda Fischera. Správní komise za předsednictví JUDr. Richarda Fischera řídila správu městských záležitostí od okamžiku, kdy poslední rakousko-uherský starosta Karl Brandhuber 11. listopadu 1918 abdikoval, až do komunálních voleb 14. června 1919. JUDr. Karel Mareš převzal město v neutěšené situaci zanedbané péče o městský majetek a s mnoha dalšími potížemi, jež byly přirozeným důsledkem světové války. V roce 1923 předal město svým nástupcům s vyrovnanými financemi, se třemi sty nových městských bytů, s novými školami apod.

Tou druhou je osobnost prvního primátora města Olomouce Milana Hořínka, Ph.D., který v období obnovy demokracie v naší zemi po listopadu 1989 vzešel již opět ze svobodných voleb. Také Milan Hořínek, Ph.D. nestál v čele města v nějak hospodářsky mimořádně přívětivém období. Za osvícený čin vedení města bylo považováno rozhodnutí o využití velké části získaných nemovitostí po Sovětské armádě či po KSČ pro nový rozvoj Palackého univerzity a nastoupení města na „cestu do Evropy“ formou mnohačetných partnerských styků s městy v zahraničí a také obnovení pomníku TGM na Žižkově náměstí.

Laureáti Ceny primátora

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu