Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Komise pro sociálně-právní ochranu dětí SMOl « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Komise pro sociálně-právní ochranu dětí SMOl

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí SMOl

Zvláštní orgán obce s rozšířenou působností zřízený podle § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Členové komise

  • předseda: Mgr. Jiří Křivánek, vedoucí oddělení sociální prevence MMOl
  • zástupce: Mgr. Bc. Michal Majer, vVedoucí odboru sociálních věcí MMOl
  • Mgr. Simona Dohnalová, ředitelka Střediska sociální prevence
  • PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství MMOl
  • PhDr. Jarmila Fritscherová, manažerka prevence kriminality
  • Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí OPD
  • MUDr. Helena Losertová, dětská lékařka
  • Mgr. Jiří Musil, vrchní komisař, Policie ČR – OŘ, Olomouc
  • PhDr. Naděje Podolská, zaměstnanec generálního ředitelství úřadu práce - oddělení vzdělávání
  • Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu