Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Komise pro sociálně-právní ochranu dětí SMOl

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí SMOl

Zvláštní orgán obce s rozšířenou působností zřízený podle § 38 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Členové komise

  • předseda: Mgr. Jiří Křivánek, vedoucí oddělení sociální prevence MMOl
  • zástupce: Mgr. Bc. Michal Majer, vVedoucí odboru sociálních věcí MMOl
  • Mgr. Simona Dohnalová, ředitelka Střediska sociální prevence
  • PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství MMOl
  • PhDr. Jarmila Fritscherová, manažerka prevence kriminality
  • Mgr. et Mgr. Andrea Kafková, vedoucí OPD
  • MUDr. Helena Losertová, dětská lékařka
  • Mgr. Jiří Musil, vrchní komisař, Policie ČR – OŘ, Olomouc
  • PhDr. Naděje Podolská, zaměstnanec generálního ředitelství úřadu práce - oddělení vzdělávání
  • Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon