Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Prohlášení o přístupnosti a cookies.

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Olomouc se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky a mobilní aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky a mobilní aplikace ve správě města statutárního města Olomouc.

Stav souladu

Internetové stránky a mobilní aplikace jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z důvodu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný
- z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Většina fotografií ve fotogaleriích neobsahují strojově zpracovatelný text
  • Některé starší odkazy mohou postrádat popisek a některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky.
  • Některé publikované informace mohou být dostupné ještě v proprietárních formátech DOC/XLS od kterých ale postupně ustupujeme a nahrazujeme je už standardizovanými ekvivalenty OpenXML (DOCX/XLSX) nebo Open Document Format (ODT/ODS). Tyto formáty umožňují s daty dále pracovat mimo prostředí webu v dnes už poměrně široké škále aplikací různých dodavatelů.
  • Obdobně pak a s důrazem na primárně tiskové využití či archivaci nabízíme významnou část dokumentů ve formátu PDF, který je nasazován kdekoliv je žádoucí striktně zachovat originální rozložení vícestránkových dokumentů i jejich typografii aniž by to negativně ovlivnil výraznější posun verzemi prohlížeče či obecně použitá platforma na straně klienta.
  • Některé PDF soubory obsahují naskenované stránky ve formě rastrové grafiky a není v nich text uchován v přímo strojově zpracovatelné podobě. U novějších dokumentů mohou být tyto rastry doplněny o textovou vrstvu, generovanou s pomocí OCR, vhodnou k alespoň částečnému strojovému zpracování (například fulltextovému prohledávání).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 24. 8. 2020

Prohlášení bylo revidováno dne 1. 12. 2020

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda.

  • vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru;

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že na stránkách narazíte na jakoukoliv překážku, piště na email: [email protected].

Postupy pro prosazování práva

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: [email protected]

Informace prezentované v jiných formátech

Dokumenty a formuláře jsou dostupné obvykle ve formátech PDF, DOC, XLS.

  • Pro zobrazení dokumentů v obecném formátu PDF, doporučujeme nainstalovat aplikaci Adobe Reader, která je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.
  • Pro zobrazení dokumentů a tabulek ve formátech DOC, RTF a XLS je vhodné použít aplikace některého kancelářského balíku, například Microsoft Office, nebo zdarma dostupný LibreOffice (dříve OpenOffice).
    Pokud se spokojíte jen s možností tyto formáty prohlížet bez úprav, můžete zdarma použít prohlížeče (Word Viewer a Excel Viewer), které jsou ke stažení na stránkách společnosti Microsoft.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon