Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Programové prohlášení: Dvanáct bodů dalšího rozvoje města

Programové prohlášení: Dvanáct bodů dalšího rozvoje města

Programové prohlášení: Dvanáct bodů dalšího rozvoje města

13. února 2023 (po)

Rada města Olomouce dnes schválila programové prohlášení do roku 2026. Dvanáct hlavních programových bodů podepsali za současnou koalici primátor Miroslav Žbánek (ANO 2011), Otakar Štěpán Bačák (spOLečně), Tomáš Pejpek (ProOlomouc) a Viktor Tichák (Piráti).

Koalice chce statutární město Olomouc i nadále směřovat mezi vyspělé, moderní, rozvíjející se evropské metropole s vysokou kvalitou života. „Strany a hnutí zastoupené v Radě města Olomouce předkládají občanům statutárního města Olomouce programové prohlášení, a to s vědomím z něj vyplývající odpovědnosti za zajištění řádného fungování města. Jeho cílem je vytvořit otevřené, stabilní a funkční prostředí pro co nejefektivnější správu města a jeho další rozvoj v kontextu celostátní ekonomické, společenské a energetické situace,“ stojí v preambuli.

Městská rada chce do konce svého mandátu nadále snižovat zadlužení města a převzít zpět vodohospodářskou infrastrukturu.

„Kromě celkového snížení dluhu chceme vést proinvestiční politiku. Nově zřízená investiční komise se bude zabývat každoročním, střednědobým a dlouhodobým investičním plánem, jejich tvorbou, aktualizací a naplňováním. Investice a opravy chceme směřovat především do majetku ve vlastnictví města, a to za využití evropských i národních dotačních prostředků. V tomto volebním období chceme převzít i provoz části městské vodohospodářské infrastruktury a pokračovat v přípravě přechodu provozování celé vodohospodářské infrastruktury městem,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek.

Voda je v hledáčku pozornosti radních i kvůli suchu a změně klimatu i kvůli protipovodňové ochraně města formou přírodě blízkých opatření. Město má připraveny akční plány Adaptační a mitigační strategie a bude je nyní naplňovat. „Patří sem i revitalizace a zakládání nových parků přímo ve městě. Konktrétně se to týká lokality na Lazcích v Dlouhé ulici, ASO parku poblíž centra, Švýcarského nábřeží nebo východní části Hradiska,“ vyjmenoval náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák. S postojem k přírodě úzce souvisí i nakládání s odpady. „Budeme pokračovat v projektové přípravě ekologické a energeticky úsporné likvidace čistírenských kalů, rozšiřovat síť polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad, ale hlavně chceme vybudovat nové odpadové centrum s třídící linkou,“ dodal náměstek Bačák.

Neméně důležitá je v nadcházejících letech pro město oblast dopravy. Vedení Olomouce zastává vyvážený přístup pro všechny formy dopravy a město by mělo být přívětivé pro chodce a cyklisty. Tomu napomůže rozvoj kvalitní a udržitelné hromadné dopravy, ucelená koncepce parkování a naplňování cílů definovaných v Plánu udržitelné mobility města Olomouce. „Nadále budeme rozšiřovat síť cyklostezek a cyklotras, a to i ve spolupráci s okolními obcemi. Týkat se to bude tras Neředín – Topolany, Samotišky – Droždín – Bystrovany, ale i Jeremenkovy ulice nebo městské části Holice,“ nastínil za koalici náměstek primátora Tomáš Pejpek.

Město se chystá modernizovat tramvajovou trať v Brněnské ulici a opravit tam podchod v Pionýrské. Počítá i s rekonstrukcí tramvajové trati v ulicích Palackého – Litovelská – třída Míru. Dokončena bude hala pro odstavování tramvají poblíž hlavního nádraží. Vedení města myslí na vzdálenou budoucnost, souvisí s tím sledování hlavních urbanistických koncepcí, jako jsou estetizace veřejného prostoru, zelené klíny v městské zástavbě, okruh parků v centru i aktivizace příměstské krajiny. „Chceme rovněž kultivovat historické jádro včetně dopravního zklidnění a omezení vizuálního smogu,“ podotkl náměstek Pejpek. V plánu je i nastartování revitalizace tržnice a starého autobusového nádraží.

Nová koalice nezapomíná ani na obyvatele či návštěvníky města. Dostupnost bydlení včetně výstavby 50 městských bytů, podpora nízkopříjmových rodin a naplňování Komunitního plánu sociálních služeb je jednou z možností. Mezi novými položkami je i zřízení Městské rady seniorů. Olomouc bude zároveň modernizovat mateřské a základní školy a zvyšovat jejich kapacitu.

Zdravý životní styl je jednou z priorit. Rada města bude rozšiřovat okruh workoutových hřišť a prostranství pro aktivní odpočinek, stejně jako propojovat rozvoj mládeže a profesionálního sportu. „S tím souvisí vyřešení budoucnosti zimního stadionu, modernizace plaveckého bazénu či postavení sportovní haly při Základní škole Holečkova,“ doplnil primátor Žbánek.

Olomouc nadále zůstane městem květin, kultury a atraktivním cílem turistů. S tím souvisí plánované investice do rozvoje zoologické zahrady i Výstaviště Flora nebo zajištění víceletého financování stěžejních kulturních akcí i podpora kulturních spolků. „V plánu je restaurování sloupu Nejsvětější Trojice stejně jako dokončení obnovy Jihoslovanského mauzolea nebo příprava restaurování Terezské brány a naslouchacích chodeb ve Smetanových sadech, či realizace projektu Muzejní čtvrti,“ shrnul náměstek primátora Viktor Tichák.

Město chce nadále posilovat spolupráci s Olomouckým krajem či Univerzitou Palackého, obcemi, podnikatelským sektorem, profesními komorami a svazy či partnerskými městy. Olomouc chce i v budoucnu být bezpečným a chytrým městem využívajícím aplikace a inovace typu Smart City.

Základní dokument koalice shrnuje ve 12 kapitolách zásadní směry a cíle, kterých chce rada dosáhnout.

1. Olomouc efektivně hospodařící
2. Olomouc pečující
3. Olomouc vzdělaná
4. Olomouc v pohybu
5. Olomouc bezpečná
6. Olomouc prosperující a krásná
7. Olomouc zdravá a aktivní
8. Olomouc respektující přírodu
9. Olomouc kulturní a přitažlivá
10. Olomouc přátelská
11. Olomouc moderní a chytrá
12. Olomouc transparentní a otevřená

Příloha

Fotografie:

| Poslední úprava: 13. února 2023 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon