Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Lošov bude mít novou lipovou alej

Lošov bude mít novou lipovou alej

Lošov bude mít novou lipovou alej

4. listopadu 2021 (čt)

Už tuto sobotu 6. listopadu se budou sázet stromy i v olomoucké městské části Lošov. V prostoru pod místní hvězdárnou vytvoří nové stromořadí celkem 24 lip. Společnou výsadbu stromů pořádá město a komise městské části Lošov. Je to první z plánovaných krajinných úprav, které mají v této části města do budoucna vzniknout.

Hromadné sázení stromů v Lošově pod místní hvězdárnou začne v sobotu ve 13 hodin. „Pro zájemce budou připraveny sazenice stromů, kůly a vázací materiál. Kdo má možnost, ať si vezme potřebné nářadí s sebou. Občerstvení máme připraveno pro všechny, kdo přijdou s výsadbou pomoci,“ popsal plány na sobotní akci předseda KMČ Lošov Miroslav Charouz.

Nová alej lip srdčitých, která začne vyrůstat na pozemku města, bude lemovat polní cestu vedoucí k místní hvězdárně. S výsadbou proto místním pomohli pracovníci Lesů města Olomouce, kteří pro stromy už předem připravili výsadbové jámy. „Pozemek vybraný pro výsadbu aleje zároveň zatravníme, a to z důvodu svažitosti území a s tím spojené eroze, ke které zde dochází zejména při přívalových srážkách,“ vysvětlila Eva Škodová z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Výsadba aleje v Lošově je první z plánovaných krajinných úprav, které mají tuto část města v budoucnu proměnit. „Připravujeme zde celý soubor opatření, která budou mít pozitivní vliv na protierozní a biologické funkce v okolní krajině. Ať už jsou to travnaté pásy, výsadby protierozních pruhů dřevin, mokřad i ovocný sad. Proto jsme ve spolupráci s komisí v Lošově vytipovali pozemky v majetku města nebo v majetku státu, které by byly vhodné z hlediska prostorového rozmístění v krajině a z hlediska pozitivních dopadů na celé území,“ objasnil další plány v této části města primátor Mirek Žbánek.

Už samotné výsadbě lipové aleje tak předcházela řada jednání. Na pozemcích v Lošově totiž hospodaří zemědělci, kteří museli nejprve souhlasit s vytvořením výsadeb v krajině a podpořit i plánovanou biodiverzitu v území. „O vysazené lípy se budou starat místní občané, někteří už vyjádřili zájem o adopci stromů,“ uzavřel předseda KMČ Lošov Miroslav Charouz.

Fotografie:

| Poslední úprava: 4. listopadu 2021 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu