Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » „Vytuň si školu!“ láká žáky druhého stupně nová soutěž

„Vytuň si školu!“ láká žáky druhého stupně nová soutěž

„Vytuň si školu!“ láká žáky druhého stupně nová soutěž

21. července 2021 (st)

Vylepšit prostory školy nebo jejího bezprostředního okolí? Na „vytunění“ míst, která školáci nejvíce využívají, nyní mohou získat dvacet tisíc korun z nové soutěže. Město ji vyhlašuje v rámci místní Agendy 21, mezi jejíž hlavní myšlenky patří i větší zapojení občanů do rozhodování a plánování města. Žáci druhých stupňů olomouckých základních škol tak budou mít možnost sami vymyslet, naplánovat a v případě úspěchu v soutěži i zrealizovat svůj vlastní projekt na vylepšení školního prostředí nebo místa, které při cestě do nebo ze školy intenzivně využívají.

„Děti ve škole tráví hodně času, proto je důležité, aby se tam cítily dobře. Každému udělá radost něco jiného – někdo bude rád za nové vybavení atria, jiní by třeba přivítali mít možnost starat se o komunitní zahrádku, někomu může ležet na srdci zodpovědné nakládání s odpady nebo modernější výuka. A právě to chceme, aby nám děti ukázaly ve svých projektech. Třem nejlepším dáme finance na to, aby děti mohly své nápady dotáhnout do konce a své projekty zrealizovat,“ vysvětluje princip nové soutěže primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Smyslem soutěže je zapojení žáků do rozhodování o vylepšení jejich školy či jejího bezprostředního okolí. Mimo práci v týmu, kdy budou muset žáci vzájemně spolupracovat, dělat kompromisy při rozhodování i argumentovat, získají také cenné zkušenosti s projektovým řízením a prezentací projektů před publikem. Při sestavování rozpočtu si děti také ověří svou finanční gramotnost.

Soutěž je určena pro žáky 2. stupně základních škol zřízených statutárním městem Olomouc. Přihlásit se mohou tří až šestičlenné týmy, kdy za člena týmu se považuje i pedagog, který děti tvorbou projektu provází. Všichni členové týmu musí být z jedné školy.

Své projekty mohou děti zpracovávat na různá témata z těchto oblastí:

  • zdraví a pohyb (venkovní výuka, vybavení tělocvičny, hřiště apod.)
  • ochrana životního prostředí (nakládání s odpady, ochrana vody, komunitní zahrádka apod.)
  • zvelebení prostor (výmalba/zkrášlení třídy či chodeb, obnova vybavení atria apod.)
  • vzdělávací aktivity pro žáky (finanční gramotnost, dopravní výchova, technické vzdělání apod.)

„Pro snazší zpracování projektů jsme soutěžícím připravili formulář projektové žádosti, který obsahuje návodné otázky, díky kterým se děti v plánování projektu zvládnou lépe zorientovat. Součástí odevzdaného projektu musí být také reálný rozpočet, který by měl být v rozmezí od 15 do 20 tisíc korun včetně DPH. Pokud danou horní hranici projektový tým překročí, musí být škola schopna částku přesahující případnou výhru, tedy 20 tisíc korun, dofinancovat ze svého stávajícího rozpočtu na provoz,“ říká koordinátorka místní Agendy 21 Kateřina Přidalová s tím, že k tomu, aby byl projekt zařazený do soutěže, musí být realizovatelný nejpozději do konce listopadu letošního roku. Zároveň se nesmí týkat oprav chodníků a komunikací, vyžadovat stavební povolení nebo souhlas, propagovat komerční sféru ani generovat zisk nebo nepřiměřené náklady na údržbu a provoz.

V druhé polovině srpna bude odbor školství o soutěži informovat přímo ředitele olomouckých základních škol a předá jim také přesné podmínky účasti v soutěži. Zpracovanou projektovou žádost i s přílohami pak budou moci základní školy zasílat na Magistrát města Olomouce, Odbor strategie a řízení, Oddělení strategického rozvoje, Palackého 14 (NAMIRO), 779 11 Olomouc, poštou či datovou zprávou (Datová schránka ID: kazbzri), nebo přinést osobně na podatelnu Magistrátu města Olomouce - Hynaisova 10, a to od 18. 8. do 24. 9. 2021 (rozhodující je datum doručení na magistrát, ne např. datum podání na poště, proto doporučujeme raději zaslat datovou zprávou či osobně odevzdat na podatelně).

Z projektů porota v prvním kole vybere pět nejlepších, které jejich tvůrci během druhého kola hodnocení odprezentují před všemi ostatními týmy, tedy i těmi, které v prvním kole nedosáhly potřebného počtu bodů. Všichni zúčastnění poté společně bodováním určí tři nejlepší projekty, které získají od pořadatele výhru 20 tisíc korun, tedy finanční prostředky za zpracování svého soutěžního projektu a na jeho následnou realizaci.

„Myslím, že je to pro děti výborná příležitost, jak nahlédnout do reálného hospodaření s penězi. Jedna věc je totiž něco vymyslet, ale jste-li omezeni určitým rozpočtem, musíte u toho vymýšlení také dobře přemýšlet, případně z některých svých nároků a plánů ustoupit nebo je změnit. A navíc, pokud nejde jen o váš vlastní nápad, musíte se umět dohodnout s ostatními členy týmu, a to někdy nebývá jednoduché. Je to podle mě perfektní zkušenost, proto doufám, že se do soutěže děti pustí s vervou. Na jejich projekty už se moc těším,“ říká primátor Žbánek a dodává: „Poměrně krátký čas, který děti na přípravu projektů budou mít, ilustruje ještě jeden aspekt dnešní doby, a to ten, že nás mnohdy tlačí čas, že někdy je zkrátka potřeba činit i důležitá rozhodnutí rychle. Věřím, že díky soutěži budou moci děti aspoň trochu vhlédnout do světa, do kterého vstupují a ve kterém se budou muset naučit fungovat. Vidím v ní opravdu přínos.“

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Přidalová
Koordinátorka MA21
e-mail: [email protected],
tel.: 588 488 401, mobil: 730 587 939

Fotografie:

| Poslední úprava: 21. července 2021 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu