Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Příprava nové parkovací politiky jde do finále

Příprava nové parkovací politiky jde do finále

Příprava nové parkovací politiky jde do finále

2. července 2021 (pá)

Návrh nové parkovací politiky je dopracovaný a připravený k představení a projednání s veřejností. S kompletním návrhem nové Parkovací politiky se mohou lidé už nyní seznámit na webové stránce spokojena.olomouc.eu. V polovině září se pak mohou zájemci k dokumentu vyslovit na veřejných projednáních.

„Na polovinu září jsme připravili dvě veřejná projednání s odborným výkladem zpracovatele a dáváme všem možnost se k návrhu vyjádřit. Oproti původnímu harmonogramu máme asi půlroční zpoždění. Na vině však není jen pandemie, ale zejména složitá jednání. Jak se dlouhodobě ukazuje, doprava a udržitelná mobilita je strategické téma a my sami jsme si potřebovali vytvořit dostatečný prostor pro nalezení řešení napříč koaličními stranami zastoupenými ve vedení města,“ objasnil primátor Mirek Žbánek. 

Návrh nové parkovací politiky města Olomouce je navržen pro tři období, do roku 2023, do roku 2030 a do roku 2050. Vychází z analýzy současného stavu, podporuje vyvážený rozvoj všech relevantních druhů dopravy a podporuje udržitelné druhy dopravy, v souladu s Plánem udržitelné městské mobility Olomouce. Jedním z důvodů, které vedly k rozhodnutí o nutnosti pořízení tohoto strategického dokumentu, jsou problémy s parkováním na sídlištích. Ta byla v Olomouci budována převážně v 70. a 80. letech minulého století pro zcela odlišný stupeň automobilizace. Dalším důvodem pro vypracování strategie jsou specifické podmínky v centru města a jeho nejbližším okolí. „Problémy se dlouhodobě projevují zejména na hranici zóny placeného parkování, kde nechává auta velké množství řidičů, kteří míří do centra a nechtějí za parkování platit. Z toho vzniká obrovský přetlak parkujících aut v ulicích blízko centra a s tím logicky i nespokojenost rezidentů,“ vysvětluje primátor Žbánek.

Jedním ze zásadních navrhovaných opatření je rozčlenění jednotlivých částí města do čtyř zón s odlišnými pravidly. Jedná se o pěší zónu, stávající zónu placeného parkování neboli historické centrum, a dále novou zónu širší centrum a novou zónu sídliště. Radnice se svým návrhem snaží situaci řešit koncepčně. „Zlepšit situaci by mělo pomoci zavedení zóny C v širším centru a rovněž navržená zóna D zahrnující sídliště. Tím vznikne větší pravděpodobnost pro zaparkování aut rezidentů v blízkosti bydliště,“ popsal budoucí koncepci Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Pravidla pro jednotlivé zóny jsou už nyní definována a znamenají například rozdělení každé zóny do několika oblastí, doby zpoplatnění i výše jednotlivých poplatků. Kompletní návrh nové Parkovací politiky je veřejnosti k dispozici na stánkách spokojena.olomouc.eu/parkovaci-politika/,kde zájemci najdou veškeré dříve zveřejněné informace i novou informační brožuru k aktuálním trendům v oblasti managementu parkování. „Veřejná projednání pak plánujeme na 14. a 15. září v 17 hodin. Místa, kde proběhnou, ještě řešíme a zveřejníme je s dostatečným předstihem, tak, aby se informace k lidem zavčas dostaly,“ upozornil za útvar hlavního architekta Martin Luňáček.

Společně s novou parkovací politikou města Olomouce vznikne i nový fond mobility, kam zamíří veškeré finanční prostředky vybrané za parkovné ve městě. Z něj bude radnice hradit například výstavbu nových parkovacích míst a další investice pro zvyšování bezpečnosti v dopravě. „Pouze ekonomicky udržitelný systém parkování města Olomouce je cestou vpřed, zároveň umožní obyvatelům Olomouce mít bezpečnější a atraktivnější veřejné prostory ulic města,“ uvedl primátor.

| Poslední úprava: 2. července 2021 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu