Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Cílem nově zpracované strategie je zmírnit dopady klimatických změn a nastavit energetická opatření

Cílem nově zpracované strategie je zmírnit dopady klimatických změn a nastavit energetická opatření

Cílem nově zpracované strategie je zmírnit dopady klimatických změn a nastavit energetická opatření

15. ledna 2021 (pá)

Jedním z nejaktuálnějších společenských témat je změna klimatu a její negativní dopady na lidskou společnost, přírodní ekosystémy a biologickou rozmanitost. Změna klimatu, ať už je způsobena čímkoliv, je realitou. Pomocí včasných a chytrých opatření je možné dopadům změny klimatu na sídla předcházet, počítat s nimi a připravit se. A právě k tomuto účelu bude sloužit Adaptační a mitigační strategie města Olomouce. Tento strategický dokument si nyní město nechá zpracovat.

„Častější výskyt vln veder nebo mrazů, přívalových dešťů, povodní, sucha či jiné extrémní výkyvy počasí, to vše je projevem změny klimatu a všichni se s těmito výkyvy v posledních letech potýkáme. Nepříznivé dopady probíhajících klimatických změn mají omezit právě adaptační opatření vycházející ze strategie, kterou si nyní necháváme zpracovat. Smyslem mitigačních neboli zmírňujících opatření je pak snížit emise skleníkových plynů, a tím bránit vzniku zmíněných klimatických změn,“ vysvětluje primátor města Mirek Žbánek, čeho se strategie bude týkat, a zmiňuje také, jaká opatření již město realizuje. „Koncem loňského roku jsme se připojili k Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky, který sdružuje tisíce místních samospráv, od nichž můžeme čerpat inspiraci. Mnoho navržených opatření už ale realizujeme, stále řešíme úsporu energie, zejména co se týká budov, dopravy a veřejného osvětlení, Olomouc pravidelně vítězí v třídění odpadů, budeme budovat i nové re-use a odpadové centrum. I tak si ale myslím, že spolupráce s dalšími městy nám může velice pomoct, například v dosahování úspor a opatření za vynaložení jen běžných investic.“

Praktickou podobu totiž mitigační opatření získávají zejména v energetických úsporách, kterými přispívají nejen k ochraně klimatu, ale zejména k úspornějšímu provozu. Samotná strategie je jedním ze zastřešujících dokumentů, který napomůže nasměrovat budoucí investiční a rozvojové plány našeho města. Další neméně důležitou aktivitou je informovat širokou veřejnost o současné situaci produkce CO2 a rizikových místech ve vztahu ke klimatickým jevům a také o opatřeních, která mají minimalizovat dopady předpokládaných klimatických změn na území celého města.

Na zpracování této strategie nyní statutární město Olomouc získalo devadesátiprocentní dotaci, takže se bude na financování spolupodílet částkou pouze ve výši necelých 140 tisíc korun. Uspělo totiž se žádostí o podporu z dotačního programu Státního fondu životního prostředí, z výzvy „Oslo“ z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014-2021, číslo SGS-3.

Adaptační a mitigační strategie města Olomouce bude obsahovat nejnovější trendy energetiky a udržitelné dopravy spočívající ve vazbě na principy SmartCity, krizového řízení, energeticky úsporná opatření a bude tvořena v souladu s výstupy projektu „Olomouc plánuje budoucnost 2“ a s Energetickou koncepcí Olomouckého kraje. S konkrétními adaptačními a mitigačními opatřeními (např. modro-zelená infrastruktura, energetické úspory, čistota ovzduší) bude mít strategie zásadní vliv na možnost čerpání finančních prostředků z budoucích výzev Norských fondů, nebo dotačních titulů EU.

 

norway-grands-sfzpcr

 

| Poslední úprava: 15. ledna 2021 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu