Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Útulek pro zatoulané psy: o službě muselo rozhodnout standardní výběrové řízení « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Útulek pro zatoulané psy: o službě muselo rozhodnout standardní výběrové řízení

Útulek pro zatoulané psy: o službě muselo rozhodnout standardní výběrové řízení

Útulek pro zatoulané psy: o službě muselo rozhodnout standardní výběrové řízení

17. července 2020 (pá)

Kdo se postará v Olomouci o zatoulané psy? Který útulek bude tuto službu v příštích letech zajišťovat? V Olomouci tuto službu poskytuje Liga na ochranu zvířat ČR a psí nalezenci končí v útulku v Neředíně. Smluvní vztah funguje na základě staré smlouvy, uzavřené před desítkami let na dobu neurčitou. Podle právníků ale vzhledem k rostoucímu finančnímu objemu služby už musí na zakázku proběhnout výběrové řízení. Město proto, aby dostálo zákonné povinnosti, výběrové řízení připravilo. Důvodem k němu tedy nebyla nespokojenost se současným poskytovatelem dané služby, jen snaha uvést vše do souladu s právem.

„Podporujeme místní spolky, organizace a firmy, právě tak jsme podporovali i olomoucký útulek pro psy, s jeho službami jsme byli spokojeni a žádnou změnu jsme neiniciovali,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Dodal, že na nutnost vypsat soutěž na veřejnou zakázku při rostoucím finančním objemu upozornili právníci. Radnice proto tedy vyhlásila soutěž na standardní veřejnou zakázku, dle požadavků platné legislativy, s přísně stanovenými kritérii pro výběr poskytovatele služeb, spojených se zajištěním péče o nalezené psy.

Do vyhlášené soutěže se přihlásily dva subjekty: stávající poskytovatel služby, Liga na ochranu zvířat ČR, a společnost Ajsha, která provozuje útulek pro psy v nedalekých Čechách pod Kosířem. Účastníci soutěže museli splnit různá přísná kritéria, mimo jiné doložit, že jsou schopni poskytovat kvalitní službu a že k tomu mají odpovídající technické a provozní podmínky útulku. Tyto skutečnosti o splnění kvalifikace byly od vybraného dodavatele nejen řádně doloženy, ale pracovníci magistrátu také fakticky zkontrolovali a prohlédli útulek samotný.

Vzhledem k jasně a konkrétně nastaveným kritériím kvality, které musely být bezpodmínečně splněny, byla pak jediným hodnotícím kritériem nabídková cena za péči o jednoho psa na den. Na základě tohoto hodnotícího kriteria byl následně vybrán účastník s nejnižší nabídkovou cenou, který zároveň splnil všechny požadavky na kritéria kvality jeho nabízené péče. Tím, kdo při splnění kvalitativních požadavků nabídl výrazně nižší cenu, byl nový zájemce z Čech pod Kosířem.

Současný provozovatel olomouckého útulku podal námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele, ty byly zadavatelem včas a řádně vypořádány. Daný účastník následně podal návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k přezkoumání úkonu zadavatele. Do doby, než ÚOHS rozhodne, nemůže město uzavřít novou smlouvu. Další krok k vyřešení situace tedy musí momentálně učinit příslušný státní orgán. Zatoulané psy proto olomoučtí strážníci zatím vozí jako obvykle do útulku Ligy na ochranu zvířat v Neředíně.

| Poslední úprava: 17. července 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu