Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Nový jednací řád usnadní zapojení občanů do jednání zastupitelstva « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Nový jednací řád usnadní zapojení občanů do jednání zastupitelstva

Nový jednací řád usnadní zapojení občanů do jednání zastupitelstva

Nový jednací řád usnadní zapojení občanů do jednání zastupitelstva

19. prosince 2018 (st)

Jednání zastupitelů přinese od února 2019 pro veřejnost novinky. Občané se budou moci do jednání zastupitelů zapojit jednodušší formou.

„Podstatou změn je to, aby měli občané snazší možnost zapojit se do jednání zastupitelstva a měli pevně stanovený čas pro svá vystoupení. Jednací řád přináší zároveň nové trendy v pořizování a uchovávání audiovizuálního záznamu ze zasedání a modernizuje způsob distribuce materiálů zastupitelům. Naplňujeme tak slib o transparentnosti a otevřenosti úřadu, který jsme dali veřejnosti,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

Možnost vystoupit bude mít veřejnost nově v rámci bodu s názvem „Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti“. V programu jednání zastupitelů bude vyhrazen vždy v pevně stanoveném čase od 13 do 14 hodin. Občané se budou k vystoupení přihlašovat e-mailem, poštou nebo osobním doručením organizačnímu oddělení magistrátu, a to nejpozději do 12 hodin v pracovní den předcházející zasedání zastupitelstva nebo v den zasedání přímo v místě konání nejpozději do 12:30. Před samotným projednáváním bodu bude oznámen počet přihlášených, kteří budou vystupovat v pořadí, v jakém se přihlásili. Časová délka jednotlivého vystoupení veřejnosti je stanovena na 5 minut. „Pevně stanovený čas a jasná ustanovení nového jednacího řádu usnadní občanům přinášet podněty a klást otázky, na které chtějí znát odpověď od samosprávy města,“ je přesvědčený primátor Žbánek.

Z jednání zastupitelů bude i nadále přenášen audiovizuální on-line přenos na internetových stránkách města. Nově však bude zveřejněn ve formě audiovizuálního záznamu, který bude v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů zveřejněn na internetových stránkách města nejpozději 5 pracovních dnů ode dne zasedání zastupitelstva. Z každého jednání zastupitelů bude kromě toho nadále pořizován i písemný záznam.

Nový jednací řád usnadní práci i samotným členům městského zastupitelstva. Ti se nově k materiálům dostanou v elektronické podobě. „Nejméně 11 dnů před zasedáním budou všem členům zastupitelstva zpřístupněny materiály v elektronické podobě prostřednictvím aplikace pro notebooky nebo tablety,“ objasnil náměstek primátora pro oblast SmartCity Matouš Pelikán.

Změny jednacího řádu projednaly a připomínkovaly všechny politické kluby a zastupitelstvo jej schválilo na svém jednání 14. prosince 2018.

Příloha:

| Poslední úprava: 19. prosince 2018 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu