Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Olomouc dnes podepsala smlouvu na největší investiční akci ve svých dějinách

Olomouc dnes podepsala smlouvu na největší investiční akci ve svých dějinách

Olomouc dnes podepsala smlouvu na největší investiční akci ve svých dějinách

5. dubna 2006 (st)

Dotace Evropské unie umožní dobudování kanalizační sítě. Mezi jednáními krizového štábu na olomoucké radnici proběhla v pondělí 3. dubna 2006 dopoledne krátká slavnostní událost.

Byla totiž podepsána smlouva na realizaci investiční akce "Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II.část" se zhotovitelem - sdružením firem VCES, a.s. a Skanska DS, a.s..

Za investora - statutární město Olomouc se slavnostního aktu zúčastnil primátor Martin Tesařík, jeho náměstek Miroslav Petřík a ředitel VHS, a.s. Vladimír Procházka.

Dne 3.4.2006 v odpoledních hodinách byla zároveň zahájena činnost správce stavby pro tento projekt, kterým se stalo sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. a Stavoprojekt Olomouc, a.s..

Městu Olomouci se loni podařilo získat na druhou etapu rekonstrukce a dobudování kanalizační sítě nejvyšší dotaci v jeho historii. Radnice totiž uspěla se žádostí o udělení pomoci z prostředků Evropské unie. Z Fondu soudržnosti obdrží 25 086 240 EUR, což je v přepočtu přes 750 milionů korun. Státní fond životního prostředí České republiky poskytne dále podporu tomuto projektu ve výši 42 mil. korun.

Projekt s názvem "Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II.část" navazuje na první etapu modernizace a dostavby stokové sítě, která v Olomouci v současnosti probíhá. Již na tento projekt se městu podařilo získat dotaci z evropských fondů ve výši 324 milionů korun a dalšími 17 miliony korun přispěl Státní fond životního prostředí.

"Jedná se o největší a nejvýznamnější investiční akci v novodobé historii Olomouce," uved primátor Olomouce Martin Tesařík. Dále dodal: "vybudování moderní kanalizační sítě vyhovující evropským parametrům sice zatíží také městský rozpočet, ale jde o dlouhodobou a především potřebnou investici".

 

Celkové náklady druhé etapy projektu představují částku 1,202 miliardy korun bez DPH. Město Olomouc zaplatí ze svého zhruba 410 milionů korun jednak jako svůj podíl na projektu a jednak za neuznatelné náklady pro projekty Fondu soudržnosti vyvolané investiční akcí (např. náklady na nové mosty a dešťovou kanalizaci).

Druhá etapa výstavby stokové sítě oficiálně začne 9. května 2006 přípravnými pracemi a potrvá až do poloviny roku 2009. Stavět se bude převážně v okrajových částech Olomouce. "Akce je pokračováním prací na budování kanalizace, které v současnosti ve městě probíhají. Týkat se bude řady městských částí, především Svatého Kopečka, Droždína, Chválkovic, Hodolan, Nového Světa, Nové Ulice, Řepčína, Holice, Topolan, Nedvězí a Chomoutova," uvedl náměstek olomouckého primátora Miroslav Petřík. Zhotovitelem stavby bylo ve veřejné soutěži vybráno sdružení firem VCES, a.s. a Skanska DS, a.s.. Správcem stavby bylo vybráno sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. a Stavoprojekt Olomouc, a.s..

Během realizace tohoto projektu bude položeno skoro 58 kilometrů potrubí. Více než 11 tisíc Olomoučanů se tak bude moci připojit na novou kanalizační síť. Mimo to například mezi Holicí a Novým Světem vyroste protipovodňová čerpací stanice a retenční nádrž.

"Podle vodohospodářů, ekologů, ekonomů a dalších odborníků je projekt rekonstrukce a dobudování stokové sítě pro Olomouc nezbytný. Jeho realizací bude zajištěno odkanalizování městských částí, které umožní jejich zapojení do komplexního systému ochrany čistoty vod v Olomouci," sdělil ředitel Vodohospodářské společnosti Olomouc Vladimír Procházka. "Dále bude odstraněno vypouštění nedostatečně předčištěných vod do řeky Moravy. Tyto odpadní vody budou odvedeny na nově dobudovanou čističku odpadních vod," dodal.

Směrnice EU zařadili Olomouc na základě počtu jejích obyvatel mezi oblasti, v nichž platí nejpřísnější limity. Konkrétně obsah dusíku by ve vodě vypouštěné z čističky neměl být větší než 10 miligramů na litr. To je několikanásobně méně, než připouštěly dřívější normy. Rekonstruovaná a dobudovaná kanalizační síť přispěje nejen ke snížení úrovně znečištění řeky Moravy, ale také zabrání znečišťování zdrojů vody a zlepší průchodnost stokové sítě při přívalových deštích. "Vedle ekologických přínosů budou realizací projektu vytvořeny rovněž podmínky pro další průmyslový rozvoj města a pro novou bytovou výstavbu," řekl primátor Tesařík.

Kontakty: Odbor investic MmOl,
vedoucí oddělení - implementační skupina Ing. Vlastimil Dedek,
tel. 585 513 451, mob. 602 185 204

správce stavby "Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II. část",
pevná linka správce stavby 585 242 491
nebo ústředna Stavoprojektu 585 531 111
fax správce stavby 585 242 493
nebo fax Stavoprojektu 585 531 333
e-mail správce stavby
nebo

 

Fotografie:

Poslední úprava: 5. dubna 2006 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon