Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Dobudování stokové sítě v Olomouci bylo zahájeno

Dobudování stokové sítě v Olomouci bylo zahájeno

Dobudování stokové sítě v Olomouci bylo zahájeno

2. července 2004 (pá)

Na Horním náměstí v Olomouci byla poklepem základního kamene v pátek 2. července zahájena rekonstrukce a dobudování městské kanalizační sítě na území města.

K financování rozsáhlého projektu o celkových nákladech 562 milionů korun získalo město Olomouc dotaci z fondů Evropské unie ve výši 324 milionů korun, dalšími 17 miliony korun přispěl Státní fond životního prostředí. Zhotovitelem díla se stalo na základě výběrového řízení sdružení firem VCES a Skanska DS. Slavnostního zahájení stavby se zúčastnili vedle dalších hostů také ministr životního prostředí Libor Ambrozek a za generální ředitelství Regionální politiky Evropské komise v ČR Michael Ralph.

Parametry kanalizační sítě města a především její kapacita budou vylepšovány ve čtyřech etapách do června roku 2006. Stavební práce zasáhnou nejen centrum města, ale také městské části Slavonín, Nemilany a Hejčín. Aby nedošlo k ochromení dopravy a života lidí, bude se v centru města používat tzv. bezvýkopová technologie. Rekonstruovaná a dobudovaná kanalizační síť v délce více než 30 kilometrů přispěje také ke snížení úrovně znečištění řeky Moravy, zabrání znečišťování zdrojů vody a zlepší průchodnost kanalizační sítě při přívalových deštích. V rámci rekonstrukce stokové sítě bude také optimalizováno využití kapacity čistírny odpadních vod v Nových Sadech.

Olomouckou čističku odpadních vod čeká na základě norem Evropské unie v následujících letech modernizace, která si vyžádá investici přibližně 75 milionů korun. Olomouc totiž podle počtu obyvatel patří podle směrnice EU mezi oblasti, ve kterých platí nejpřísnější limity. Konkrétně obsah dusíku by ve vodě vypouštěné z čističky do vodního toku neměl být větší než 10 miligramů na litr. To je několikanásobně méně, než připouštěly dřívější normy. "Zpřísněné normy jsou pro životní prostředí prospěšné. Zlepší se například kvalita vody v řekách," uvedl náměstek primátora Miroslav Petřík.

Modernizace a částečná rekonstrukce čističky, který byla postavena v letech 1990-1995, musí proběhnout do konce roku 2006. V opačném případě by město muselo vrátit stamilionové dotace, které získalo z evropského programu ISPA na rozvoj a modernizaci kanalizační sítě. Investice do čističky odpadních vod neměla znamenat zvýšení ceny vodného a stočného. "Myslíme si, že není možné přenášet náklady, které vyplývají ze závazku státu vůči EU, na občany," vyjádřil názor vedení města Miroslav Petřík.

"Vedle ekologických přínosů budou realizací projektu vytvořeny rovněž podmínky pro další průmyslový rozvoj města a pro novou bytovou výstavbu," zdůraznil při slavnostním zahájení stavby primátor Olomouce Martin Tesařík.

Fotografie:

Poslední úprava: 2. července 2004 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon