Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Informace z jednání Rady města

Informace z jednání Rady města

Informace z jednání Rady města

23. května 2023 (út)

Rada města Olomouce se na dnešním jednání zabývala mimo jiné posouzením vzniku nové multifunkční haly, která by nahradila současný zimní stadion, a také sloučením Moravského divadla a Moravské filharmonie do jedné organizace.

Rada města doporučila multifunkční halu na Velkomoravské

V případě multifunkční haly, přesněji posouzení projetu Nová Velkomoravská, se radní přiklonili k výsledkům srovnávací analýzy vypracované společností BeePartner.

„Analýza doporučuje jako nejvýhodnější variantu spolupracovat na výstavbě multifunkční haly se soukromým investorem v lokalitě Velkomoravská. I když hlasování v radě nebylo jednoznačné, většina se k tomuto návrhu připojila,“ komentoval rozhodnutí investiční náměstek primátora Miloslav Tichý. Rada města tak schválila postup, který srovnávací analýza doporučuje.

Radní rozhodovali v kontextu několika důležitých parametrů. „Neexistují vhodné dotační tituly, ze kterých bychom mohli čerpat na stavbu multifunkční haly potřebné finance. Zároveň jsme nechtěli město, navíc v době nevýhodných úrokových sazeb, zatížit vysokým úvěrem na financování stavby nové haly ve vlastní režii a třetím významným kritériem je fakt, že o společný projekt nadregionálních významu nestojí Olomoucký kraj,“ popsal rozhodnutí radních v souvislostech primátor Miroslav Žbánek.

O dnešním usnesení Rady města Olomouce definitivně rozhodnou až městští zastupitelé, a to na jednání Zastupitelstva města Olomouce. Uskuteční se 5. června.

Rada města doporučila sloučení kulturních institucí

Radní zároveň schválili přípravu sloučení městského divadla s filharmonií k 1. lednu 2025. Transformačním bude příští kalendářní rok.

„Vize sloučení do jedné instituce vychází z potřeby dlouhodobě a koncepčně řešit budoucnost obou institucí a po zvážení stanoviska odborníků se jeví jako cesta, která umožní rozvoj divadla i filharmonie a zároveň bude rozpočtově dlouhodobě únosná,“ uvedl Viktor Tichák, náměstek odpovědný za kulturu. „Jedná se spíše o formální krok, který umožní řešit otázky jako sdílení budovy, realizace synergií v provozních, marketingových oblastech a dalších,“ doplnil. Varianta počítá se zachováním a podporou značek Moravského divadla Olomouc i Moravské filharmonie Olomouc.

Obě zvažované varianty budou předloženy Zastupitelstvu města Olomouce s doporučením postupu vstříc sloučení. Postup spočívá v detailním rozpracování podvariant a s přípravou na spojení. Součástí návrhu je i zadání vypracování externího posudku, jmenování manažera spojení a pokračování v oficiálních jednáních s Olomouckým krajem a Ministerstvem kultury ČR.

Fotografie:

Poslední úprava: 23. května 2023 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon