Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Studenti brněnské architektury navrhli ideovou podobu protipovodňových opatření na severu Olomouce

Studenti brněnské architektury navrhli ideovou podobu protipovodňových opatření na severu Olomouce

Studenti brněnské architektury navrhli ideovou podobu protipovodňových opatření na severu Olomouce

8. března 2023 (st)

Jakou podobu by mohly mít protipovodňové úpravy krajiny podél řeky Moravy v severní části Olomouce? Právě na takovém zadání pracovali studenti Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Studentské práce, které ztvárňují ideovou podobu protipovodňových opatření na severu města, budou k vidění na výstavě Dotyky Moravy.

Zahájena bude vernisáží ve středu 8. března 2023 v 17 hodin v zrcadlovém sále Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici. Expozici, která potrvá do 24. března, doprovodí 15. března v 17 hodin v prostorách výstavy také workshop na téma zadání architektonicko - krajinářské soutěže III. etapy protipovodňových opatření.

Vytvořením ideové podoby III. etapy protipovodňových opatření i detailnějším řešením jejich dílčích částí se brněnští studenti zabývali pod vedením architekta Jana Mléčky a krajinářské architektky Ivy Novotné. „Řeka Morava má pro Olomouc velký význam. Proto je důležité vytvářet harmonické prostředí, kdy město bude chráněné, ale zároveň v souladu s přírodou,“ říkají autoři projektu. Na Lazcích, kudy řeka protéká, tak vytvořili například kaskádu přírodních říčních pláží, v městské části Černovír zase amfiteátr, který by sloužil k odpočinku lidí v této lokalitě. Koncepce návrhů studentů brněnské architektury je založená především na zpřístupnění řeky obyvatelům Olomouce, vytvoření pobytových míst a propojení místních částí. Má také edukativní rovinu ve zviditelnění soudobých a udržitelných řešení situací ve městech, kterými řeka protéká. Další část výstavy studentských prací, symbolicky nazvaná Futurama, proto ukazuje i spolupráci s Univerzitou Palackého, a slouží k prezentaci výzkumu progresivních technologii zemědělského pěstování. Ať už kombinováním zemědělského využití půdy spolu s fotovoltaickou elektrárnou, pěstování rostlin na vodě při zužitkování stávajících vodních ploch či intenzivní způsoby vertikálního zemědělství za využití hydroponických či aeroponických principů.

Jedná se o unikátní spolupráci města Olomouce – vyhlašovatele soutěže, Fakulty architektury VUT a administrátora soutěže CCEA MOBA. Projekt studentů brněnské architektury se stane zároveň i podkladem pro veřejnou debatu nad zadáním architektonicko - krajinářské soutěže na III. etapu protipovodňových opatření, kterou bude město vyhlašovat. Má naplnit nejen hlavní cíl, ochranu města před povodněmi, ale rovněž zahrnout všechny další funkce, které jsou s řekou spojeny. „Naším cílem je obnovení městotvorných funkcí řeky Moravy tak, aby kolem ní vznikla poříční zóna, která jako zelená páteř města nabídne veřejnosti prostor pro pohybové aktivity a rekreaci v přírodním prostředí. Součástí těchto protipovodňových úprav bude i revitalizace řeky přírodě blízkým způsobem. Můžeme se těšit na to, že řeka a vodní biotopy dostanou více prostoru ke svému uplatnění,“ říká náměstek primátora Tomáš Pejpek.

Připravovaná III. etapa protipovodňových opatření naváže na loni dokončené úpravy řeky Moravy v centru Olomouce. Od mostu na ulici Komenského pokračuje na sever proti proudu řeky Moravy a Trusovického potoka až do Černovíra. Protipovodňové úpravy krajiny v severní části Olomouce budou ukončeny příčnou ochrannou hrází mezi Černovírem a Řepčínem.

Fotografie:

Poslední úprava: 8. března 2023 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon