Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Urychlit důležité dopravní stavby? Spolupráce města a kraje pomůže všem

Urychlit důležité dopravní stavby? Spolupráce města a kraje pomůže všem

Urychlit důležité dopravní stavby? Spolupráce města a kraje pomůže všem

21. ledna 2021 (čt)

Seznámit se s tématy v dopravě, které se týkají města Olomouce i Olomouckého kraje. Shodnout se na prioritách. Dohodnout se, v čem může pomoct město kraji a naopak. Najít taková řešení, jejichž výsledkem bude rychlejší řešení problémů v dopravě a spokojenější občané. To je ve stručnosti obsah jednání primátora Mirka Žbánka, hejtmana Josefa Suchánka a dalších představitelů statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje.

„Pozvali jsme nové vedení Olomouckého kraje proto, abychom je seznámili s tím, co se v oblasti dopravy udělalo a co je před námi, samozřejmě s důrazem na problémy, které jsou společné kraji i městu. Chceme na takových úkolech a výzvách spolupracovat, jen tak lze některé z nich úspěšně vyřešit,“ vysvětlil v úvodu setkání, které se odehrálo na radnici, primátor Mirek Žbánek. „Takové jednání vítáme, musíme společně sestavit priority a také si říct, jaké jsou naše reálné možnosti,“ reagoval hejtman Josef Suchánek.

V následujících dvou hodinách se jednalo o přibližně třech desítkách bodů, připravených jednotlivými odbory magistrátu. Tyto body zahrnovaly například dořešení napojení západní tangenty na dálnici u Globusu, okružní křižovatku v Droždíně či na křižovatce ulic Dobrovského, Dlouhá a Václava III., úpravy křižovatek v Hejčíně či v Holici, a mnoho dalších bodů. V seznamu byla i řada rekonstrukcí komunikací, kde je opět nutná spolupráce města coby vlastníka chodníků a kraje jako vlastníka silnice, úpravy přechodů pro chodce a další kroky. Hovořilo se o silnicích v Lošově, v Chomoutově a ve Slavoníně, o třídě Míru či Dolní Novosadské. Dalším bodem byly cyklostezky, které chce město vyznačovat na krajských komunikacích.

V závěru jednání, kterého se za kraj účastnil i náměstek hejtmana pro dopravu Michal Zácha a radní pro investice Zdenka Kocourková Dvořáková a za město i investiční náměstek Martin Major a ekonomický náměstek Otakar Bačák, se přítomní dohodli na vytvoření standardního strategického seznamu akcí, vyžadujících kooperaci obou stran, a na sestavení priorit.

Fotografie:

Poslední úprava: 21. ledna 2021 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu