Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomouc tvoří finanční rezervu na výdaje spojené s nemocí COVID-19, pandemii koronaviru nesmí podlehnout rozpočet « Tiskové zprávy « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Olomouc tvoří finanční rezervu na výdaje spojené s nemocí COVID-19, pandemii koronaviru nesmí podlehnout rozpočet

Olomouc tvoří finanční rezervu na výdaje spojené s nemocí COVID-19, pandemii koronaviru nesmí podlehnout rozpočet

Olomouc tvoří finanční rezervu na výdaje spojené s nemocí COVID-19, pandemii koronaviru nesmí podlehnout rozpočet

25. března 2020 (st)

Opatření kvůli šířící se nákaze nového koronaviru dopadají na ekonomiku města, radní schválili další úsporná opatření. Hledají finanční rezervu na mimořádné výdaje, které souvisí s pandemií nemoci COVID-19. Aktuální rozhodnutí rady kvůli tomu mění dotační politiku města.

„Rozhodnutí, která teď s kolegy musíme přijímat, jsou pro nás všechny noční můrou. Ale nikdo jiný je za nás neudělá. Jsme si všichni bolestivě vědomi dopadů úspor. Zejména úspor v oblasti poskytovaných dotací. Každý z nás zná osobně spoustu lidí, kterým omezení příjmu zkomplikuje jeho práci ve spolku, sportovním klubu, kulturní nebo neziskové organizaci. Jsou to naši přátelé, kterým musíme poctivě říct, že udržení finančního zdraví našeho města si vyžádá v letošním roce i tuto oběť,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Škrtání ve výdajích postupně zasáhne všechny kapitoly rozpočtu. Logicky jsou však první na řadě ty výdaje a položky, které ještě nejsou zasmluvněny. „Připravuji pro městskou radu a zastupitelstvo celou sérii dalších rozpočtových úspor a doporučení v oblasti příjmů, která jsme konzultovali i s mezinárodní ratingovou agenturou, Je jasné, že někde začít musíme,“ objasnil náměstek pro ekonomiku Otakar Bačák, který záměr změny dotační politiky pro letošní rok předložil.

Návrh na změnu rozpoutal náročnou rozpravu. V přijatém usnesení rada města v pondělí 23. března nakonec rozhodla vyhovět pouze žádostem na celoroční činnost v oblasti kultury a sportu a zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže, které byly v kompetenci zastupitelstva, a to krácením částky navržené odbornými komisemi nad 50 tisíc korun na polovinu. Vyhověno bylo i čtyřem žádostem na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních organizací, které jsou vázány i na jiné dotační zdroje. Všechny žádosti, kterým nyní vyhověno nebylo, budou v následujícím období znovu posuzovány ve standardním postupu grantového řízení. Výjimku v rozhodnutí rady tvoří dotační programy v sociální oblasti. „I tady jsme však vytvořili úsporu ve výši 1,2 milionu korun, konkrétně zrušením programů na prevenci kriminality. Revizí prošly všechny žádosti a zůstaly jen ty, které jsou bezprostředně nutné pro zajištění služeb potřebných s ohledem na současnou situaci,“ objasnila náměstkyně primátora pro sociální věci Eva Kolářová.

Díky přijatým úsporám souvisejícím s pandemií nemoci COVID-19 se tak už nyní městu podařilo vytvořit rezervu na mimořádné výdaje jako je třeba nákup zdravotnických pomůcek v celkové výši 57 milionů korun. „Z provozních výdajů jde do rezervy 26 milionů, na dotacích jsme ve prospěch rezervy ušetřili 31 milionů. Celkem 11 milionů ještě zůstává na položce granty k dalšímu rozdělení,“ popsal náměstek Otakar Bačák.

„Celkově však neexistuje ideální řešení otázky, zda sáhnout do větších či menších grantů. V návaznosti na rozhodnutí rady budeme řešit aktuální podporu organizacím, které jsou existenčně ohroženy. Další budeme v čase vyhodnocovat. Věřím, že se dokážeme i přes neúprosnost ekonomických opatření shodnout na tom, že někteří se bez naší podpory dokážou na čas obejít a někteří se bez ní prostě neobejdou,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Záleská. „Pokud subjekt provozuje celoroční činnost, je na ni navázána i zaměstnanost lidí, jako jsou trenéři, herci, sociální pracovníci či provozní zaměstnanci. Z toho je jasné, že i u větších organizací a klubů to může být fatální,“ doplnil primátor.

Ekonomický náměstek Otakar Bačák předpokládá, že zhruba v polovině roku budou známy i přesnější prognózy ekonomických dopadů do rozpočtu města. „Oproti jiným městům v Česku není výchozí pozice a připravenost Olomouce na ekonomické dopady dobrá. Začíná být vidět propad příjmů města a z minulých let máme extrémně vysoké zadlužení. I proto nás ekonomické prognózy nutí k těmto restriktivním opatřením,“ připomněl náměstek.

Primátor připouští, že mnohé z letos přijatých opatření se v nějaké podobně přenesou i do rozpočtu roku 2021. „S úplným zrušením malých dotačních titulů pro příští rok ale rozhodně už nepočítáme,“ ujišťuje primátor.

Poslední úprava: 25. března 2020 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu