Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Olomouc má v městské památkové rezervaci podzemní kontejnery na tříděný odpad

Olomouc má v městské památkové rezervaci podzemní kontejnery na tříděný odpad

Olomouc má v městské památkové rezervaci podzemní kontejnery na tříděný odpad

24. září 2012 (po)

Olomoučané i návštěvníci města mají novou možnost jak naložit s tříděným odpadem. Na celkem třech místech v centru jim k tomu poslouží nové podzemní kontejnery na sběr papíru, skla a plastů. V městské památkové rezervaci jsou kontejnery umístěné na třídě Svobody, v ulici Lafayettova a Aksamitova.

Zavedení řízeného sběru tříděného odpadu v centru města je pro nás dost významné. V městské památkové rezervaci totiž na základě platných předpisů v oblasti památkové péče není možné umísťovat sběrné nádoby na veřejná prostranství. Proto se město rozhodlo vybudovat podzemní stanoviště na tříděný odpad,“ řekl při symbolickém prvním výsypu podzemního kontejneru náměstek primátora Jan Holpuch. Kromě toho, že kontejnery neruší svým vzhledem ulice v městské památkové rezervaci, nemělo by docházet ke znečišťování jejich okolí jako je tomu mnohdy v případě běžných kontejnerů.

Nádoby kontejnerů na tříděný odpad jsou zapuštěné v zemi. Nad zemí jsou tak jen barevně označené šachty na vhazování jednotlivých druhů odpadu. Vysypání kontejnerů provádí speciální sběrný vůz se zvedacím ramenem. Podle vedení Technických služeb města Olomouce se podzemní kontejnery na separovaný odpad osvědčily. „Už za dva týdny zkušebního provozu vyzdvihly vozy ze země 220 kilogramů papíru,“ popsal první zkušenosti se zapuštěnými nádobami na tříděný odpad ředitel Technických služeb města Olomouce Miroslav Petřík.

Loni Olomoučané vytřídili přes 6 500 tun odpadu. Nejvíce bylo papíru, a to 4 285 tun. Na území města je pro sběr separovaného odpadu umístěno 720 stanovišť.

Název investiční akce: Podzemní kontejnery na odpad v MPR
Projektant: Stavoprojekt Olomouc
Zhotovitel: sdružení Horstav - SULO Olomouc
Dokončení díla: 30. 8. 2012
Celkové náklady: 2 091 000 Kč (vč. DPH) – dotace z operačního Programu Ministerstva životního prostředí bude ve výši 40 – 90 %, skutečná výše dotace je zatím v jednání

Fotografie:

Poslední úprava: 24. září 2012 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon