Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Systém včasné intervence

Systém včasné intervence

Systém včasné intervence

27. června 2007 (st)

Společné prohlášení o spolupráci v oblasti tzv. včasné prevence podepsali ve středu 27. června v zasedačce olomoucké radnice zástupci všech zainteresovaných složek, které se budou podílet na sociálně-právní ochraně dětí a mládeže směřující k prevence a nápravě společensky nežádoucích jevů.

Systém včasné intervence

Jedním z cílů 1.Rámcového komunitního plánu sociálních služeb ve městě Olomouci na období let 2007- 2008 je vybudování Systému včasné intervence. Jde o vzájemnou systémovou spolupráci všech institucí zainteresovaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže směřující k prevenci a nápravě společensky nežádoucího chování.
Spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, policejních složek a orgánů justice včetně probační a mediační služby umožní včasnou, adekvátní a účinnou reakci na nežádoucí chování a v neposlední řadě také přijetí konkrétních opatření k nápravě delikventního chování. Praktická opatření pak napomohou odvrácení ohrožení dítěte, snížení kriminality páchané dětmi a na dětech a umožní řádné fungování rodiny.

Tato spolupráce je založena na

  • vytvoření jednotného informačního prostředí, které umožňuje předávání doplňování, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky systému včasné intervence a jejich koordinaci
  • vytvoření podmínek pro přípravu vhodných probačních programů s využitím sítě a nabídky doplňkových služeb místních státních i nestátních subjektů

Východiska

Opakujícím se tématem veřejných i odborných diskusí je problém delikvence a kriminality dětí a mladých lidí. Mezi pachateli téměř všech druhů trestných činů je registrován zvyšující se podíl především dětských pachatelů. Odborníci, kteří s dětskými delikventy pracují, si uvědomují, že tak závažný problém není řešitelný jen snížením věkové hranice trestní odpovědnosti o jeden rok, ale vyžaduje systémový multidisciplinární přístup s přijetím konkrétních opatření v mnoha úrovních.

Jednou z možností je uplatnění principů tzv. obnovující justice. Podle tohoto přístupu je trestný čin považován za závažnou sociální událost, která se úzce dotýká oběti, komunity, ve které se trestný čin odehrál, a samozřejmě pachatele. Cílem je hledat vyvážené a účinné řešení a zahrnout do něj pachatele, oběti a komunitu.

 

Při tomto způsobu řešení nejsou aktivní jen justiční a sociální orgány, nezastupitelnou roli v tomto procesu mají i nevládní a charitativní organizace, zdravotnická zařízení a školské instituce.
Metodiku vybudování Systému včasné intervence vypracoval na základě místních i zahraničních zkušeností Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a je podporován z programu prevence kriminality Partnerství.
Systém včasné intervence již funguje v Ostravě, Svitavách a Šumperku. V současné době o něj mají zájem další města, mezi která patří i Olomouc.

Situace v Olomouci

Podmínkou pro vybudování systému je dohoda o spolupráci a vytvoření týmu složeného ze zástupců všech zainteresovaných institucí (tedy soudu, státního zastupitelství, policie, probační a mediační služby a orgánu sociálně-právní ochrany dětí).

Společné prohlášení o spolupráci bylo slavnostně podepsáno na olomoucké radnici za účasti zástupců zmíněných institucí a představitelů města dne 27.6.2007.

Do konce roku 2008 budou následovat další kroky směřující k získání finanční podpory, vytvoření jednotného informačního prostředí a spuštění systému.

Nejdůležitější fází jsou konkrétní praktická opatření k prevenci nežádoucího chování, snížení kriminality páchané dětmi a na dětech a zapojení dětského a mladistvého delikventa a jeho rodiny do sociálně-nápravného plánu, který by měl vést k pozitivní změně a řádnému plnění všech funkcí rodiny.

Úspěšnost těchto opatření bude záviset na místních podmínkách, jak personálních, tak materiálně-technických a především na iniciativě a schopnostech konkrétních lidí a subjektů poskytujících v místě doplňkové sociální služby.

Vhodnou „ půdu“ pro zahájení spolupráce v rámci SVI tvoří struktury komunitního plánování sociálních služeb.

Fotografie:

| Poslední úprava: 27. června 2007 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu