Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Cyklistická stezka k hypermarketu Globus

Cyklistická stezka k hypermarketu Globus

Cyklistická stezka k hypermarketu Globus

20. října 2003 (po)

Výstavba olomouckého hypermarketu Globus se projevila na změně dopravní situace v oblasti Neředína nejen na komunikacích, ale i na stávajících pěších trasách. Hlavní pěší přístupovou trasu od tramvaje na Tř. Míru ke Globusu ulicí Politických vězňů začali ve větší míře využívat cyklisté. Tento chodník je veden v těsné blízkosti domu s pečovatelskou službou (DPS) a nově vzniklá situace se stala obtížná především pro obyvatele tohoto objektu.

Komise městské části začala tento problém řešit návrhem nové cyklistické stezky v celém rozsahu trasy, tj. od Tř. Míru až po malý rondel u Globusu. Byla zadána zjednodušená projektová dokumentace stezky, která měla za úkol zajistit vyhledání vhodné trasy a ověřit proveditelnost celé akce. Závěry dokumentace naznačily, že navržená trasa je realizovatelná, ale investiční prostředky komise nejsou dostatečné na její realizaci.

V důsledku toho se komise obrátila na pracovní skupinu pro cyklistickou dopravu při Magistrátu města Olomouce (MmOl) se žádostí o součinnost a o zařazení této stezky mezi prioritní akce města. Tato komise doporučila odboru investic (OI) MmOl zařadit navrženou stezku mezi realizované akce. KMČ následně navrhla sloučit investiční prostředky komise s prostředky OI. Ve smyslu takto navržené spolupráce schválila Rada města Olomouce realizaci stezky.

Byly postaveny dva oddělené úseky cyklostezky vedené v trase podél stávajících chodníků. Propojení těchto dvou úseků - v současné době vedené po stávající místní obslužné komunikaci (viz. foto č. 7,8,9) - by mělo být součástí rekonstrukce staré panelové vozovky v současné době využívané i pro pěší provoz a výstavby nového chodníku v prostoru před DPS. Realizace této akce, která je uložena v registru investic MmOl bude otázkou priorit a finančních možností města. V současné době je před dokončením změna územního plánu č.8, která mimo jiné navrhuje zrušení záměru na stavbu propojovací komunikace mezi třídou Míru a hypermarketem Globus. Lze předpokládat, že tato skutečnost může napomoci k vyřešení tohoto lokálního, nicméně palčivého dopravního problému městské části Neředín.

Fotografie:

| Poslední úprava: 20. října 2003 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu