Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Chronologický přehled dějin obce / městské části Týneček

Chronologický přehled dějin obce / městské části Týneček

19. srpna 2015 (st)
1263 první zmínka o obci Týneček (Tynczek) v listině ve věci stanovení hranic mezi Týnečkem a Chválkovicemi, mezi klášterem Hradisko a klášterem na Velehradě
1314 hradiský opat Bohuslav zastavil doživotně dvůr v Týnečku spolu s dalšími Divišovi ze Šternberka
1407 majitelkou dvora v Týnečku je paní Ofka z Týnečka
1421 král Zikmund dal klášter Hradisko i s obcí Týneček do ochrany olomouckého biskupa Jana Železného
1432 vyplenění kláštera Hradisko
1468 Týneček patří k farnosti kostela Panny Marie v Olomouci
1473 král Matyáš Korvín daroval městu Olomouc za věrné služby vsi Týneček, Libuš, Bystrovany a dům opata na předměstí Ostrovy, což opětovně potvrdil i v listině z roku 1481
1510 Týneček navrácen králem Vladislavem II. Jagellonským do majetku kláštera Hradisko
1535 klášter Hradisko povolil obci odúmrť
1587 jezuitský řád zakoupil usedlosti v obci Týneček
1603 jezuité získali panský dvůr v obci
1665 Týneček se stal majetkem jezuitského řádu
1714 jezuité zbudovali na na návsi mariánský sloup
1749 postavení císařské silnice z Olomouce do Šternberka a dále na Slezsko
1773 zánik jezuitského řádu, Týneček připadl Studijnímu řádu
1781 rozparcelování panského dvora
1784 Týneček po zrušení kostela Panny Marie připadl pod farnost u sv. Michala v Olomouci
1789 dvůr i s pozemky zakoupil baron František Ertel z Krchlova
1824 ves Týneček koupil sv. pán Filip Ludvík ze St. Genois
1850 Týneček samostatnou obcí v politickém a soudním okrese Olomouc
1856 Týneček přifařen ke kostelu sv. Barbory ve Chválkovicích
1863 Františk Stejskal zakoupil dvůr v obci
1869 úředně používán název Týneček
1871 vznik pěvěckého spolku Lumír
1872 rozšířen hřbitov ve Chválkovicích
1888 zbourán mariánský sloup a na jeho místě postavena nová kaple Neposkvrněného početí Panny Marie
1890 založena pamětní kniha obce
1893 postavení okresní silnice do Moravské Huzové
1894 založení Sboru dorovolných hasičů v Týnečku
1907 postavena nová školní budova zásluhou Františka Stejskala
1908 povolení výuky v jednotřídní národní škole
1908 postaven kamenný kříž při silnici na Šternberk
1908 zřízení poštovního úřadu ve Chválkovicích
1909 nadační listiny Antonína Stejskala ve prospěch chudých dětí
1914 stanovy spolku čtenářsko-pěvěckého Lumír
1914 ubytování oddílu vojáků ve škole
1928 elektrifikace obce
1931-1932 stavba státní silnice z Olomouce do Bělkovic
1931 požár sladovny Groag
1932 zánik spolku Lumír
1934 postaven pomník padlým v 1. světové válce vedle budovy školy
1935 provedena nadstavba budovy školy, zřízení dvojtřídky
1938 úprava návsi v obci
1945 po osvobození obce vznikl první místní národní výbor
1946 zasazení Lípy svobody na návsi
1951 zbudování místního rozhlasu
1952 vznik JZD Týneček
1957 provedena generální oprava školy - fasáda a klempířské prvky
1963 sloučení JZD Týneček a JZD Hlušovice
1974 integrace obce s městem Olomoucí
1975 ukončení výuky v místní základní devítileté škole
1999-2000 výstavba inženýrských sítí v obci
2001 oprava kaple Neposkvrněného početí Panny Marie
2002 oprava pomníku padlých a božích muk za obcí
2007 nové veřejné osvětlení
2012 obnovení Božích muk u cesty na Hlušovice
2015 podle významného obyvatele Týnečka Františka Stejskala pojmenována ulice ve Chválkovicích

| Poslední úprava: 19. srpna 2015 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon