Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Rekonstrukce kapličky v Neředíně

Rekonstrukce kapličky v Neředíně

Rekonstrukce kapličky v Neředíně

7. listopadu 2003 (pá)

Kaple v Neředínské ulici v Olomouci není významným památkovým objektem. V průběhu let se čas znatelně podepisoval na jejím vzhledu.

Na svou existenci upozorňuje zvukem zvonu, který obvykle znamená smutnou událost odchodu člověka.

O stáří a vzniku stavby nelze v dostupných archivních pramenech najít výraznější zmínku. Přední znalec olomouckých předměstí historik Johann Kux uvádí v jedné ze svých prací, že zvon umístěný ve věžičce kaple nese nápis OBLETTER 1792.
Ani v archivu římskokatolické fary na Nové Ulici, k jejíž farnosti Neředín příslušel, se nenacházejí žádné doklady o neředínské kapli.
A tak nejstarší dokumenty z nichž lze čerpat jsou uloženy ve fondech Archivu obce Neředín a Archivu města Olomouce a popisují především práce spojené s opravami objektu.

Dne 3. 8. 1881 vystavil zednický a tesařský mistr Jan Valihrach z Řepčína obecnímu výboru v Neředíně účet za novou věžku na kapli. Celková hodnota práce obnášela 51 zlatých 81 krejcarů rakouské měny. V září r. 1922 pořídili olomoučtí kameničtí mistři Vitvar a Gröger kříž z hořického pískovce, pozlacenou sochu Krista a štafírování podstavce. Za instalaci a dopravu kříže zaplatila obec 28 K. V červnu r. 1923 schválilo město Olomouc záměr neředínského německého pěveckého spolku opravit kapli na vlastní náklad. Na jaře r. 1940 uložil další opravu kaple městský úřad, který nařídil natření střechy věžičky, opravu fasády, nátěr oken a dveří a předláždění kamenné dlažby v kapli. Oprava byla svěřena zednickému mistru Adolfu Klementovi z Nových Sadů.

Neutěšený stav objektu způsobený šedesátiletou absencí údržby byl v druhé polovině roku 1999 důvodem prvních úvah komise městské části Neředín o možnostech opravy. Po zjištění, že střešní konstrukce a krytina jsou v havarijním stavu který vyžaduje okamžité řešení bylo rozhodnuto opravu zajistit. Původním úmyslem byla pouze oprava zastřešení. Následná možnost získání dalších finančních prostředku od města Olomouc vedla k rozšíření záměru a provedení dalších potřebných prací.

Zásady, které bylo nutno při stavbě respektovat stanovil Památkový ústav. Projektovou dokumentaci zajistila dodavatelská firma Klempířství Čechák - Kuchařík z Olomouce Hodolan, která následně provedla všechny potřebné práce - výměnu krovu, novou krytinu střechy, oplechování věžičky, rekonstrukci závěsu zvonu, vyčištění zvonu, opravu oken a dveří s osazením nových mříží, nový vnější a vnitřní nátěr a úpravu a odvodnění vstupu. Do věžičky byly uloženy mince, ukázky denního tisku a informace o průběhu opravy.

Vysvěcení kaple se uskutečnilo v neděli 22.října 2003.

Nově opravený objekt se tak stal alespoň malou dominantou Neředína, jejímž smyslem je předat drobné kulturní dědictví dalším generacím.

S použitím materiálů Státního okresního archivu v Olomouci
zpracoval ing. František Minařík
předseda KMČ Neředín

Text uložený do věžičky kaple u příležitosti opravy

Oprava kaple Neředín, září - říjen roku 2000

Opravu objektu kaple, která se uskutečnila v měsících září a říjnu roku 2000 připravila a zabezpečila komise městské části Neředín, která je orgánem Rady města Olomouce, v jejímž čele stojí primátor města ing. Martin Tesařík, zvolený na období let 1998 - 2002 za Českou stranu sociálně demokratickou.
Práce v celkové hodnotě 100 000.- Kč uhradilo město Olomouc ze svého rozpočtu.
Firma Klempířství Čechák - Kuchařík z Olomouce-Hodolan provedla výměnu krovu, montáž nové krytiny střechy, nové oplechování věžičky, rekonstrukci závěsu zvonu, vyčištění zvonu, opravu dveří a oken s výměnou zámků, osazení nových mříží na okna a dveře, vyspravení omítek, nový vnější a vnitřní nátěr, úpravu vstupu a odvodnění vstupu.

Vysvěcení kaple provedl v neděli, dne 22. října roku 2000 v 15.oo hod. generální vikář mons. Milán Kouba.

Ing. František Minařík
předseda komise městské části Neředín

Členové komise: Ing. Martin Tesařík, Ing. Jaroslav Pěnička, Anna Ševčíková, JUDr. Božena Dorazilová, MUDr. Bohumila Gremlicová, Jaroslac Šulc, Miroslav Bureš, Jaromír Jurtík, Rozálie Kouřilová.

Fotografie:

| Poslední úprava: 7. listopadu 2003 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu