Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Také použitý textil lze recyklovat « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Také použitý textil lze recyklovat

Také použitý textil lze recyklovat

24. října 2010 (ne)

V Olomouci dlouhodobě vzniká kvalitní systém nakládání s komunálním odpadem. Jednou z komodit, která nebyla doposud vyřešena, je nakládání s použitým textilem a obuví.

Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva, což za celé město představuje cca 1500 tun odpadu, pro který se doposud těžko hledalo jeho další ekonomické využití. Většinou proto končil v popelnicích a následně na skládce. Jako zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky schůdnou cestou, se jeví strategie, která tyto oděvy vrací v maximální míře zpět lidem pro opětovné použití. V České republice je prakticky jediný sběrač a zpracovatel starého šatstva, který řeší tuto problematiku novým způsobem a komplexně. Komodity tohoto typu sbírá, třídí, recykluje a obchoduje s nimi na trzích celého světa společnost Revenge. Ta oslovila město Olomouc s návrhem na projekt sběru starého textilu a obuvi.

V první fázi se uskuteční pilotní projekt spočívající v rozmístění 10 speciálně upravených a označených kontejnerů na textil a obuv v lokalitách sídlišť Nové Sady a Povel. K rozmístění kontejnerů dojde v průběhu října a listopadu. Následně, po několika měsících, bude provedeno vyhodnocení pilotního projektu a v případě jeho úspěšnosti dojde postupně k rozšíření kontejnerů i do dalších částí Olomouce.

Každý den se v moderním třídícím závodě v Boskovicích zabývá 100 lidí v trvalém pracovním poměru tříděním a zpracováním šatstva i bot. Zpracují 400 až 500 tun měsíčně. Z této hromady se podaří 50 % oblečení zachránit tak, aby mohlo posloužit svému původnímu účelu. Dalších 35 % se zpracuje pro průmyslové využití. Zbylých 15 % je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje.

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA TEXTIL A OBUV

SÍDLIŠTĚ NOVÉ SADY A POVEL
Ulice Bližší specifikace
Družební u stanoviště tříděných složek Družební 2-2F
Fischerova u stanoviště tříděných složek Fischerova 4
Fischerova u stanoviště komunálního odpadu Fischerova 34
Heyrovského u parkoviště naproti domu Heyrovského 6
kpt. Jaroše u stanoviště tříděných složek kpt. Jaroše 19
Nedvědova naproti domu Nedvědova 1 vedle stožáru
Rooseveltova u parkoviště na rohu ulic Rooseveltova x Skupova
Schweitzerova u stanoviště tříděných složek Schweitzerova 76
Trnkova u stanoviště tříděných složek Trnkova 24
Werichova u stanoviště tříděných složek Werichova 13

| Poslední úprava: 24. října 2010 (ne)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu