Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Protipovodňová opatření na řece Moravě I. etapa

Protipovodňová opatření na řece Moravě I. etapa

Protipovodňová opatření na řece Moravě I. etapa

21. února 2007 (st)

Povodí Moravy, s.p. společně s Olomouckým krajem a městem Olomouc realizují od února loňského roku jednu z největších investic na území Olomouce.

Jedná se o první etapu rozsáhlých protipovodňových opatření na řece Moravě, které by měly po dokončení chránit město před povodní. Tato etapa zahrnuje zkapacitnění průtoku v Moravě v prostoru Salzerovy reduty vybudováním obtokového kanálu. Se stavbou souvisí i realizace nového mostu a celková modernizace dopravního systému v prostoru od ulice Wittgensteinova po ulici Holickou, Tovární a Babíčkovu.

Při stavebních pracech v hodnotě zhruba 500 milionů korun je přemísťováno přibližně 80.000 až 90.000 m3 zeminy, z čehož většina je odvážena na skládku v ulici Šlechtitelů. Je zřejmé, že vysoká frekvence těžké nákladní dopravy se projevuje negativně na stavu komunikací Babíčkova, Holická a Šlechtitelů, zejména na jejich znečistění. Pracovníci stavby přijali k eliminaci těchto dopadů řadu opatření. Nákladní automobily jsou zbavovány větší části hrubých nečistot již při výjezdu ze stavby v tzv. čisticí zóně v ulici Babíčkova, z které jsou nečistoty odstraňovány nakladačem UNC 60. Současně 2 – 3 pracovníci nepřetržitě provádí ruční dočisťování komunikace při výjezdu ze staveniště. Obdobná činnost je prováděna i na výjezdu ze skládky na komunikaci v ulici Šlechtitelů. Kromě toho provádí Technické služby města Olomouce, a.s. podle požadavku zhotovitele pravidelné strojní čistění komunikace mezi stavbou a skládkou, a to v pondělí, ve středu a v pátek. V případě potřeby je povoláván čisticí vůz i mimo tyto dny.

Přes uvedená opatření se nedaří dosud udržet vozovku a přilehlé chodníky ve zcela čistém stavu. Na jednání zabývajícím se touto problematikou bylo dohodnuto, že zlepšení situace lze dosáhnout zejména důslednější kontrolou kvality čištění komunikací, přičemž je jasné, že dosažení ideálního stavu bude velice komplikované.

Na základě výše uvedených zkušeností bude ze strany investorů již v průběhu přípravy realizace dalších etap protipovodňových opatření vytvářen tlak na projektanty s požadavkem na důslednější řešení této problematiky v rámci plánu organizace výstavby.

Na závěr nezbývá, než požádat občany města o pochopení náročnosti realizace tohoto veřejně prospěšného díla, prováděného společně se statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem v komplikovaných podmínkách stávající městské zástavby.

Ing. Miroslav Pauch
Povodí Moravy, s.p.

| Poslední úprava: 21. února 2007 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu