Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Protipovodňová opatření pokračují

Protipovodňová opatření pokračují

Protipovodňová opatření pokračují

25. června 2009 (čt)

Město Olomouc se ochranou před povodní zabývá od extrémní povodňové situace v červenci 1997. Značné materiální škody, které ji tehdy provázely, přiměly město pořídit koncepci protipovodňové ochrany. Ta je zakotvena v územním plánu a počítá se zajištěním ochrany města před více než 300letou vodou (průtok 650 metrů krychlových vody za sekundu).

První etapa protipovodňových opatření, spočívající ve výstavbě obtoku jezu u plynárny, byla úspěšně dokončena koncem roku 2007. Nově vybudovaný obtokový kanál dokáže společně s původním korytem řeky Moravy v tomto úseku převést návrhový průtok 650 metrů krychlových vody za sekundu. Součástí stavby obtoku byl i nový most v ulici Wi gensteinova, kruhové objezdy a rekonstrukce navazujících silnic.

V současné době je pozornost soustředěna na přípravu II. etapy, dělící se podrobněji na část A a B. Část A začíná u Velkomoravské ulice a pokračuje dolů po toku Moravy až k železničnímu mostu trati Nezamyslice – Olomouc, část B zahrnuje úsek od mostu Komenského směrem dolů po proudu k ústí Střední Moravy (Mlýnského potoka).

Důležitým krokem přibližujícím realizaci II. B etapy bylo získání územního rozhodnutí na jaře tohoto roku. Hlavní investor akce Povodí Moravy s.p. připravuje zadání dokumentace pro stavební povolení. Tato etapa prochází intenzivně zastavěným územím, a je proto složitá na projednání se všemi dotčenými subjekty a zkoordinování zájmů v území.

Protipovodňové úpravy budou spočívat ve vybudování zídky na pravém břehu v úseku od ústí Střední Moravy nad jez u plynárny, v rozšíření či zahloubení berem a doplnění hrází v části nad železničním mostem trati Olomouc – Kostelec na Hané a rozšíření nábřeží na obou březích v úseku od ulice Šmeralova až nad Komenského ulici. Součástí je i vybudování nových mostů v ulicích Masarykova a Komenského, lávek pro pěší a cyklisty a přeložky inženýrských sítí. Úpravou bermy podél areálu VŠ kolejí a nábřeží v ulici Blahoslavova vznikne prostor umožňující volný přístup k řece. Město Olomouc zde vybuduje prostranství sloužící pro rekreaci a pobyt lidí s lavičkami, zelení a přístupem k vodní hladině. Řeka Morava jako významný přírodní prvek se tak lépe začlení do struktury města Olomouce. Podle současných předpokladů by II. B etapa měla být realizována v letech 2010–2013. Kvůli její složitosti však může ještě dojít k posunu v termínech.

Pokračování v projektové přípravě II. A etapy brání stále ještě nedokončená diskuze investora Povodí Moravy s.p. s občanskými sdruženími ohledně nejvhodnějšího řešení této etapy z pohledu ekologie.

V přípravě a projednávání protipovodňových opatření, která zajistí zvýšení ochrany města proti vysokým stavům vody, Povodí Moravy s.p. ve spolupráci s městem Olomouc neustále pokračuje.

Fotografie:

| Poslední úprava: 25. června 2009 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu