Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Primátor předal ocenění za nezištnou starost o olomouckou bezpečnost

Primátor předal ocenění za nezištnou starost o olomouckou bezpečnost

Primátor předal ocenění za nezištnou starost o olomouckou bezpečnost

30. března 2023 (čt)

Právnická fakulta Univerzity Palackého v těchto dnech opět hostí významnou společenskou událost, kterou je Mezinárodní konference obecních policií. Jako již tradičně se jejího zahájení spolu s vedením olomoucké městské policie ujal primátor Mirek Žbánek. U této příležitosti také oficiálně poděkoval dvěma mužům, kteří se významným způsobem zasadili o bezpečnost v našem městě.

„Z pohledu zástupce města, jako vrchního velitele městské policie, je pro mě nesmírně důležité udržování vztahů mezi tou uniformovanou složkou, kterou město zřizuje, a občany jako takovými. A někde mezi nimi stojí ještě aparát odborníků, který se podílí na tom, aby profesionální péče o veřejný pořádek a bezpečnost ve městě zohledňovala také reálné potřeby lidí v daném území. A právě do této kategorie spadají dvě – z mého pohledu – významné osobnosti, které si zaslouží velké poděkování,“ řekl v úvodu konference primátor Žbánek.

Jedno z ocenění poté předal Miroslavu Charouzovi, a to za osobní přístup a obětavost v bezpečnosti silničního provozu. „Už léta je pan Charouz krajským koordinátorem BESIPu a já jsme přesvědčen o tom, že jeho preventivní působení dalo dojet do cíle mnoha motoristům a cyklistům bez nehody,“ řekl primátor.

Druhým oceněným je psycholog Petr Hroch, jemuž náleží primátorovo poděkování za osobní přístup a obětavost při práci v Komisi pro prevenci kriminality a bezpečnost. „Petr Hroch je v oblasti prevence kriminality známou osobností a jeho práce si velice vážím. Díky jeho úsilí se totiž mnoho nedobrých skutků v našem městě vůbec nestalo a jeho působení mělo kladný vliv na veřejný pořádek.“

Fotografie:

| Poslední úprava: 30. března 2023 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon