Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Schválené dotace už putují k příjemcům. Letos kolem šedesáti milionů

Schválené dotace už putují k příjemcům. Letos kolem šedesáti milionů

Schválené dotace už putují k příjemcům. Letos kolem šedesáti milionů

15. března 2023 (st)

Téměř 60 milionů korun z dotačních programů z rozpočtu statutárního města Olomouce už má své příjemce. Březnové zastupitelstvo schvalovalo rozdělení dotací v nejrůznějších oblastech a titulech a postupně se začínají podepisovat smlouvy s příjemci dotací. Například poskytovatelé sociálních služeb už mají proces přijetí dotace dokončený a mohou k nim tak plynout schválené finance.

Školství

V oblastech využití volného času dětí a mládeže a podpory výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ bylo mezi 145 žadatelů rozděleno celkem 2,3 milionu korun. Mezi příjemci jsou Dům dětí a mládeže, Junák, Sokol nebo taneční, sportovní či kulturně-vzdělávací kluby a spolky.

„Tyto prostředky jsou určeny organizacím, které nabízejí vzdělávání pro olomoucké děti a žáky mateřských a základních škol. Naším cílem je prostřednictvím dotací přispět k rozšíření nabídky vzdělávání našich nejmenších Olomoučanů,“ říká náměstek primátora města Olomouce pro školství Viktor Tichák.

Město Olomouc také pravidelně podporuje aktivity realizované vysokými školami. Letos si dotace ve výši 400 tisíc korun v této oblasti rozdělily Moravská vysoká škola a Univerzita Palackého.

Sociální oblast

Na projekty v sociálních službách bylo rozděleno přes 21,6 milionů korun. Celkem 2 285 000 putují do Programu prevence kriminality, jehož cílem je zmírňování výskytu a dopadů všech forem protiprávního jednání a sociálně nežádoucích jevů za účelem zajištění bezpečí občanů města. Mezi příjemci tak najdeme spolky jako například P-centrum, Společnost Podané ruce nebo Sdružení D.

Souhrnnou částkou 3,1 milionu korun se vedení města dále rozhodlo podpořit 43 projektů v oblasti odstraňování bariér, dalších 16,3 milionu korun putuje poskytovatelům sociálních služeb.

Pro projekty v oblasti sociálních služeb bylo ponecháno v rezervě ještě dalších zhruba 1,7 milionu korun pro případné individuální dotace.

Sport

O jeden milion více než loni míří na dotace v oblasti podpory olomouckého sportu, tedy celkem 21 milionů korun. Pořádání sportovních akcí město podpoří jedním milionem korun, na celoroční činnost sportovních organizací vynaloží 7,4 milionu korun a na zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže je určeno 12,6 milionu korun.

Podporované sporty v rámci dotací jsou opravdu pestrým průřezem možností, které sportovní kluby a spolky v Olomouci dětem a mládeži nabízejí. Od fotbalu, hokeje či basketbalu, přes triatlon, cyklistiku, aerobic či stolní tenis až po tanec, thajský box, karate, lyžování, nebo sportovní potápění či kanoistiku. Jde o podporu sportu na hobby i vrcholové úrovni. „V Olomouci je mnoho organizací, které dlouhodobě a kvalitně zajišťují obyvatelům města pohybovou činnost nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity na vyšších sportovních úrovních. Naším cílem je jejich činnost systémově podporovat,“ říká náměstkyně primátora města Olomouce Miroslava Ferancová, která má oddělení sportu ve své gesci.

Kultura a cestovní ruch

V oblasti kultury a cestovního ruchu mohli zájemci o dotaci žádat v pěti dotačních programech, ze kterých letos příjemcům putuje přes 12,3 milionu korun. To je o více než tři miliony vyšší částka než loni. „Důvodem navýšení částky je to, že jsme tentokrát sloučili oblast kultury a cestovního ruchu. Zamezí se tak nejasnostem především v dotacích určených na pořádání akcí,“ vysvětluje náměstek primátora Viktor Tichák, který má oblast kultury i cestovního ruchu na olomoucké radnici na starosti.

Částka přesahující 12,3 milionu korun na podporu kultury a cestovního ruchu tak byla rozdělena následovně: činnost kulturních organizací město podpořilo souhrnnou částkou 6,82 milionu korun, na pořádání festivalů posílá žadatelům celkem 3,61 milionu, 1,115 milionu korun pak pomůže pořadatelům kulturních akcí a akcí na podporu cestovního ruchu.

Město tak podpořilo v jejich činnosti nejrůznější divadla, kulturní spolky a soubory, ale také třeba pořádání Velikonočního jarmarku, známého festivalu Colores flamencos, další ročník festivalu Olomouc o/žije nebo Shakespearovské léto. Mezi žadateli o dotaci na pořádání festivalů pak byli například organizátoři Divadelní Flory, PAF, Sculpture Line nebo Street Art festivalu.

Dva dotační programy jsou potom určeny pro publikační činnost a průvodcovské služby, a to ve výši 460 a 300 tisíc korun. Smyslem dotace je podpora rozvoje nabídky, služeb, kvality služeb, turistických atraktivit, expozic a produktů v oblasti cestovního ruchu ve městě.

Tvorba a ochrana životního prostředí

Dvě stě tisíc korun rozdělilo město také organizacím, které poskytují zájmové vzdělávání dětí a široké veřejnosti v oblasti ekologie a ochrany přírody a krajiny. Podpora je určena zejména na materiál, dopravu na akce nebo na provozní výdaje spojené s realizací projektu a může dosáhnout výše maximálně 50 tisíc korun. Podléhá proto pouze schválení Rady města Olomouce. Ta celou částku rozdělila mezi osmnáct žadatelů.

„Dotacemi v této oblasti podporujeme ekologickou výchovu a osvětu, díky kterým se daří předcházet vzniku odpadů nebo se šíří povědomí o jejich znovuvyužití a recyklaci. Své místo mezi příjemci dotací ale mají i projekty zabývající se ochranou krajiny a zvířat,“ vysvětluje náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák.

Ochrana obyvatel

Dotační program v oblasti ochrany obyvatel je takzvaně průběžný, lze v něm tedy o příspěvek žádat téměř v průběhu celého roku. V tomto případě do konce října. Podpora z tohoto dotačního programu má směřovat nejen složkám integrovaného záchranného systému, ale komukoli, jehož projekt spadá do oblasti ochrany obyvatel, krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti obyvatel a přijaté žádosti budou postupně posuzovány jednotlivě. „Může se jednat o zabezpečení technických prostředků pro činnost žadatele nebo i akce pro děti a mládež, preventivní výchovné programy a podobně,“ doplňuje primátor města Olomouce Mirek Žbánek. V programu je připraveno 800 tisíc korun.

Fotografie:

| Poslední úprava: 15. března 2023 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon