Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

6. března 2023 (po)

V pondělí 6. března 2023 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Jednání ZMO bude možné sledovat online na stránce: https://live.publicstream.cz/olomouc

Návrh programu

1. Zahájení, Schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Ferancová
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Tichý
5. Veřejná zakázka č. 21109 – MŠ Husitská a dětská skupina – energetická opatření – prominutí smluvní pokuty / Tichý
6. Protipovodňová opatření II. etapa - Smlouva o poskytnutí dotace – vícenáklady a náklady za veřejné osvětlení / Tichý
7. IV.A etapa protipovodňových opatření – smluvní vztahy SMOl s Povodím Moravy, s. p. / Žbánek, Pejpek
8. Záměr převzetí jmění společností Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s., převody spoluvlastnických podílů na bytech a vypořádání / RMO
9. Rozpočtové změny roku 2022 / Bačák
10. Rozpočtové změny roku 2023 / Bačák
11. Rozpočtové změny roku 2023 – finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2022 / Bačák
12. Dotace z rozpočtu SMOl / Bačák
13. Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2024 – 2026 / Bačák
14. Hospodaření fondu mobility za rok 2022 / Bačák
15. Vydání souboru změn č. X Regulačního plánu MPR Olomouc /na stůl/ Grasse
16. Program regenerace MPR Olomouc – alokace dotace 2023 / Pejpek
17. Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů / Pejpek
18. Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace / Tichý
19. Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace / Tichý
20. Veřejnoprávní smlouvy pro programové období EU 2021-2027 – dotace na ITI Olomoucké aglomerace / Tichý
21. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem / Bačák
22. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem / Bačák
23. Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení) / Žbánek
24. Olterm & TD Olomouc a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změny navrhovaných zástupců SMOl do představenstva a dozorčí rady / Žbánek
25. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změny navrhovaných zástupců SMOl do představenstva a dozorčí rady / Žbánek
26. Zoologická zahrada Olomouc - Dodatek č. 1/2023 k Zřizovací listině / Žbánek
27. Koncepce prevence kriminality SMOl na období 2023 – 2027 / Dobrozemská
28. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol, Smlouva o bezúplatném převodu majetku / Tichák
29. Vyhláška o školských obvodech mateřských škol / Tichák
30. Vyhláška o školských obvodech základních škol / Tichák
31. OZV o nočním klidu / Tichák
32. OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství na území SMOl / Tichák
33. Cena města Olomouce 2022 / Tichák
34. Pojmenování ulic / Tichák
35. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje / Žbánek
36. Informace o činnosti kontrolního výboru / kontrolní výbor
37. Změna ve složení kontrolního výboru / kontrolní výbor
38. Organizační záležitosti – slavnostní obřady / Večeř
39. Individuální dotace – Svaz měst a obcí / Tichák
40. Různé
41. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 6. března 2023 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon