Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Dotace na restaurační zahrádky, podpora míří k těm v památkové rezervaci

Dotace na restaurační zahrádky, podpora míří k těm v památkové rezervaci

Dotace na restaurační zahrádky, podpora míří k těm v památkové rezervaci

27. ledna 2023 (pá)

Olomouc vyhlašuje novou dotační výzvu. Podpora tentokrát směřuje k provozovatelům restauračních zahrádek, které jsou v městské památkové rezervaci. Na nové posezení či úpravu stávající předzahrádky, která je v souladu s městskou metodikou, mohou provozovatelé získat letos poprvé podporu až 50 tisíc korun.

„Restaurační a kavárenské zahrádky tvoří významnou součást veřejného prostoru a to, jaký má vzhled je obzvlášť důležité v historickém centru města,“ míní náměstek primátora pro rozvoj a strategie Tomáš Pejpek. „A protože chceme, aby provozovatelé a majitelé přispěli ke kultivaci veřejného prostranství a postupovali podle platné městské metodiky, nabízíme jim férově také možnost čerpat na úpravy finanční příspěvek,“ objasnil náměstek.

Z dotačního programu mohou žadatelé čerpat příspěvek na zastínění či mobiliář své venkovní provozovny. Předpokládaná částka alokovaná v rozpočtu města je 300 tisíc korun, maximální výše dotace je 50 tisíc korun na jednu provozovnu a minimální spoluúčast žadatele je 50 procent z celkových uznatelných nákladů projektu. Žádost je možné podat na 1 provozovnu pouze 1 x ročně. „Podporu je možné čerpat jak na realizaci nové restaurační zahrádky, tak na úpravu vzhledu té stávající. Uznatelnými náklady jsou výdaje spojené s pořízením slunečníků, markýz, stolků a židlí,“ popisuje jedna z autorek nové metodiky Jana Křenková z útvaru hlavního architekta. „Ve fázi zpracování grafického návrhu doporučujeme záměr žadatelů z hlediska souladu s metodikou určitě ještě konzultovat s útvarem hlavního architekta,“ zdůrazňuje Jana Křenková.

Žadateli o příspěvek mohou být právnické a fyzické osoby, tj. vlastník nebo provozovatel příslušné provozovny nebo vlastník nemovitosti, ve které příslušná provozovna sídlí. Žádosti je možné podávat průběžně v termínu od 1. února 2023 do 30. dubna 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků. „Každá žádost bude zhodnocena po stránce formální, věcné a obsahové a z hlediska souladu s daným programem,“ vysvětluje za útvar hlavního architekta Jana Křenková.

Místem pro podání žádosti je Magistrát města Olomouce, podatelna, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc. Při použití elektronického podání je to emailová adresa [email protected] nebo datová schránka. Kontaktní osobou pro konzultace je Veronika Richterová. Každá žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace Dotace.

Metodiku pro umísťování a realizaci restauračních zahrádek v městské památkové rezervaci zpracoval v loňském roce útvar hlavního architekta. Jde o přehledný manuál pro provozovatele, kterým radí, jak postupovat a jaká doporučení při zřízení restaurační zahrádky zohlednit.

| Poslední úprava: 27. ledna 2023 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon