Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Radní a vedení univerzity jednali o další spolupráci

Radní a vedení univerzity jednali o další spolupráci

Radní a vedení univerzity jednali o další spolupráci

19. ledna 2023 (čt)

Společné projekty, možnosti další spolupráce a informace o plánech, které pro rok 2023 chystá město a Univerzita Palackého. O tom všem mluvili zástupci vedení obou institucí na pravidelném pracovním setkání. Tentokrát se odehrálo v zasedacím sále historické radnice.

Představitelé města a univerzity se scházejí pravidelně i v rámci bilaterálních jednání nad jednotlivými tématy. „Město a univerzita jsou nejen partneři v řadě důležitých projektů, ale především Olomouc je, jako univerzitní město, historicky bytostně spjatá se studenty. Jedno bez druhého si lze jen těžko představit,“ uvedl v úvodu jednání na radnici rektor univerzity Martin Procházka. „Navazujeme na oboustranně dobrou spolupráci. Věřím, že právě tahle zkušenost se stane pevným základem i pro další čtyřleté období s novým vedením města,“ oznámil s přesvědčením primátor Miroslav Žbánek.

Zástupci obou institucí se na pravidelných setkáních informují jak o dlouhodobých plánech, na kterých mohou vzájemně participovat, tak o aktuálním dění. Na jednání se proto mluvilo o možné spolupráci při využití objektu Hanáckých kasáren, o vzájemné podpoře při přípravě a realizaci sociálních projektů města, kde univerzita nabídla pomoc svého dobrovolnického centra, a řešila se i možnost zapojení odborníků z přírodovědecké fakulty do projektů týkajících se krajinných úprav na území města. Diskutovala se spolupráce v oblasti kulturních a kreativních průmyslů i v cestovním ruchu. Rok 2023 totiž v Olomouci patří řadě významných jubileí a na některých se chystají oba partneři participovat. Univerzita Palackého letos oslaví 450 let od svého založení v roce 1573, připomeneme si 400. výročí od patronace svaté Pavlíny, 300 let od vysvěcení barokního Mariánského sloupu na Dolním náměstí i 100 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. V oblasti zahraniční spolupráce univerzita představila vizi budoucí spolupráce i její nový koncept Welcome Office ve Vodární ulici, kde je zázemí pro naše zahraniční studenty a spolupracovníky.

Tradice pravidelných pracovních jednání města a univerzity, kde se debatují aktuální i připravovaná témata, má své počátky v roce 2014. „Společná setkání mají jasné výsledky a je užitečné v dobré praxi pokračovat,“ uvedl v závěru jednání se zástupci nejstarší moravské vysoké školy primátor.

Fotografie:

| Poslední úprava: 19. ledna 2023 (čt)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon