Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Jaké komunikace letos čekají velké opravy?

Jaké komunikace letos čekají velké opravy?

Jaké komunikace letos čekají velké opravy?

17. ledna 2023 (út)

Více než sto milionů korun bude letos v Olomouci směřovat na velké opravy či stavební úpravy vozovek, chodníků, autobusových zastávek, mostů, lávek a podchodů. Schválený prioritní seznam velkých oprav zahrnuje celkem patnáct akcí za více než 87,5 milionu korun a dále pak pět a půl milionu korun na opravu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. Dalších osm milionů korun bude odbor dopravy průběžně využívat na velkoplošné opravy vozovek živičných komunikací.

„Jako každý rok, i letos nám odbor dopravy předložil seznam vytipovaných lokalit, kterými je nutno se zabývat. Jsou to dlouhodobě řešené i urgované akce a současně výběr reflektuje požadavky komisí městských částí,“ vysvětluje primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Seznam schválených oprav komunikací pro rok 2023:

název stavby předpokládané rozpočtové náklady
Jeremenkova, přednádraží – oprava vozovek 9 774 892 Kč
Okružní, oprava vozovky – III. etapa 14 949 490 Kč
Libušina, vozovka – I. etapa 12 799 233 Kč
Kyselovská, oprava vozovky 7 686 461 Kč
Čadova, komunikace 4 432 324 Kč
Legionářská – oprava komunikace 1 704 153 Kč
Úprava předprostoru krematoria v Neředíně 4 500 000 Kč
Tř. Svornosti, oprava vozovky – II. etapa 11 490 111 Kč
Sběrový dvůr Neředín – příjezdová komunikace 4 426 940 Kč
Propojovací chodník Polit. vězňů a Edvarda Beneše 236 396 Kč
Autobusová zastávka Nám. Hrdinů směr Lazce 3 578 683 Kč
Autobusová zastávka Svornosti, oba směry 2 322 317 Kč
Oprava lávky L06 přes Mlýnský potok na ulici Vlkova 4 330 655 Kč
Trubní propust na ul. Za Kostelem v Olomouci - Slavonín 1 800 345 Kč
Zastřešení vstupu do podchodu v přednádraž. prostoru v ul. Jeremenkova 3 500 000 Kč

Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele oprav v Kyselovské, Libušině a Jeremenkově ulici. Částka vyčleněná v rozpočtu na velké opravy komunikací vychází z předpokládaných nákladů na jednotlivé akce. „Může se samozřejmě stát, že po vysoutěžení zhotovitele stavby bude výsledná částka nižší než rozpočtovaná. V případě, že by došlo k větší finanční úspoře, můžeme ji využít na realizaci dalších oprav, které radní schválili jako takzvaně záložní,“ dodává vedoucí odboru dopravy Marek Černý.

Schválené opravy v případě finanční úspory:

název stavby předpokládané rozpočtové náklady
Lazce – místní komunikace Dlouhá – I. etapa 15 500 000 Kč
Jeronýmova – propojující chodník 3 664 091 Kč
Foerstrova - chodník 2 084 473 Kč
Uhelná – oprava komunikace 3 987 000 Kč
Ul. Černochova, Olomouc 4 095 521 Kč
Oprava chodníku – ulice Hněvotínská 800 000 Kč
Oprava chodníku – tř. Spojenců 750 000 Kč
Přechod pro chodce na ul. Tomkova 1 500 000 Kč
Úprava panelové cesty – Nemilany, směr Nedvězí 3 110 000 Kč
17. listopadu 719/2 - chodník 750 000 Kč
Gorazdovo nám. – Kpt. Nálepky 1 200 000 Kč
Chodník ul. Rooseveltova 1 979 617 Kč
Jesenická – Na Příhonu, úprava křižovatky 1 500 000 Kč
Gorkého, chodník 2 820 000 Kč
Úprava chodníku a cyklostezky u kaple ve Chválkovicích 1 540 000 Kč
Autobusová zastávka Finanční úřad, směr Lazce 3 000 000 Kč
Autobusová zastávka Lazecká, směr Černovír 2 500 000 Kč
Údržbové práce – Most přes žel. trať na ul. Kyselovská – Lidická v Olomouci - Nemilanech 1 000 000 Kč

| Poslední úprava: 17. ledna 2023 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon