Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Volby do zastupitelstva města a způsoby úpravy hlasovacího lístku

Volby do zastupitelstva města a způsoby úpravy hlasovacího lístku

Volby do zastupitelstva města a způsoby úpravy hlasovacího lístku

23. září 2022 (pá)

Po čtyřech letech si budou lidé v Olomouci znovu vybírat své zástupce v komunálních volbách. Ty do Zastupitelstva města Olomouce proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září.

Hlasovací lístek

Je vytištěn oboustranně. Vzhledem k tomu, že v Olomouci se volí 45 členů zastupitelstva, obsahuje hlasovací lístek všechny zaregistrované kandidáty v celkovém počtu 429 z celkem 11 volebních stran. „Doporučujeme voličům, aby si hlasovací lístek upravili předem doma, také s ohledem na prostorové možnosti pro úpravu hlasovacího lístku ve volební místnosti,“ doporučuje vedoucí odboru správních činností Magistrátu města Olomouce Alena Daubnerová.

Úprava lístku jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

„Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží,“ upozorňuje vedoucí odboru Alena Daubnerová.

| Poslední úprava: 23. září 2022 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon