Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Olomoucí na kole, bezpečně to teď půjde podél rušné Chválkovické ulice

Olomoucí na kole, bezpečně to teď půjde podél rušné Chválkovické ulice

Olomoucí na kole, bezpečně to teď půjde podél rušné Chválkovické ulice

14. září 2022 (st)

Téměř kilometr dlouhá cyklostrasa vyrostla podél frekventované Chválkovické ulice. Pohodlně a hlavně bezpečně teď nasměruje cyklisty mimo rušnou výpadovku a postará se o výrazné zlepšení dopravní situace v městské části Chválkovice.

Nový úsek cyklostezky začíná u parkoviště při online stezce poblíž pevnůstky v Týnečku a pokračuje ve směru do města, kde zatím končí na křižovatce s Luční ulicí. Část je smíšená o šířce dva a půl metru, další úsek je rozdělený na chodník a cyklopruh, který ještě oddělí pás vysázené zeleně. „Dokončením stavby této cyklostezky jsme uskutečnili vůbec největší investici v oblasti cyklodopravy ve městě pro letošní rok,“ upozornil investiční náměstek primátora Martin Major.

Celková délka dokončené stavby je 913 metrů, část je asfaltová a část dlážděná. „Součástí stavebních prací byly kromě vlastní cyklostezky a chodníku také přeložky sítí, úprava sjezdů k pozemkům a rodinným domům, plochy pro odstavení aut, doplnění veřejného osvětlení i úprava světelné signalizace na křižovatce s ulicí Luční,“ popsal náročnost stavebních prací investiční náměstek Major. Semafory u přechodu jsou teď lépe upraveny pro pohyb cyklistů a pro lepší řízení dopravy je zde i videodetektor pro snímání intenzity dopravy. „Stavbou cyklostezky jsme nyní alespoň částečně ulehčili rušné Chválkovické ulici, která do města přivádí dopravu od Opavy a Šternberka. Snížení dopravní zátěže na výpadovce má sice v budoucnu zajistit výstavba východní tangenty, ale ta začne nejdříve za čtyři roky. Proto jsme usilovali alespoň o částečné zlepšení dopravní situace a bezpečnosti cyklistů, což se teď podařilo naplnit,“ zdůraznil primátor Miroslav Žbánek.

Dokončená investice navíc cyklistům nyní zajistila i doplnění radiální cyklotrasy, která je v místě parkoviště u fortové pevnůstky před Týnečkem navede hned na tři směry. „Jednak přes Černovírský les, kde se napojí na cyklostezku Hvězdná do Šternberka, jednak na cyklostezku do Týnečku a ve třetím směru i na cyklostezku do Samotišek přes Kubatovu ulici, kde už chybí jen zrealizovat přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty přes Chválkovickou ulici,“ objasnil městský cyklokoordinátor Stanislav Losert. Na stavbu budoucího přechodu město nyní zpracovává projektovou dokumentaci a zajišťuje inženýrskou činnost.

Celkové náklady na stavbu cyklotrasy přišly na 12,7 milionu korun. Devadesát procent uznatelných nákladů se ale městu podaří uhradit díky dotaci. „Je z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci ITI, a to ve výši zhruba 10,3 milionu korun. Dotace navíc kryje jak dokončené stavební práce, tak i výsadbu zeleně, která začne v polovině září a bude pokračovat až do listopadu,“ uvedl náměstek primátora Matouš Pelikán.

A protože město nemohlo stavbou zasahovat do státní komunikace ve Chválkovické ulici, je hotová stezka vedena v jejích původních zelených plochách. Lokalita ale kvůli tomu o zeleň rozhodně nepřijde. Ty se objeví jak podél nové cyklostezky, tak i v záhonech dělících stezku na část pro pěší a část pro cyklisty. Podél zástavby se budou vysazovat nižší keře, které respektují výhledové podmínky a jsou nenáročné na údržbu. Záhon mezi chodníkem a cyklostezkou bude osazen travinami, trvalkami a cibulovinami. Celkově se zde objeví téměř jeden a půl tisíce nízkých i pokryvných skalníků a tavolníků a bezmála devět set středně vysokých keřů, konkrétně mochen a dalšího druhu tavolníků. Zahradníci vybrali takové druhy dřevin, které nejsou alergenní a nebudou cyklostezku znečišťovat. Založeny budou i nové trávníky.

Ve svém dalším směru se pak hotová část cyklostrasy odkloní od Chválkovické ulice a povede do centra po městských pozemcích až k Základní škole Gorkého v Pavlovičkách. Její další pokračování je pak plánováno k ulici U Podjezdu, kde bude ovšem třeba nejdříve vyřešit složité majetkoprávní problémy. „Podél ulice Chválkovické totiž už dále není možno z prostorových důvodů ve vedení cyklostezky pokračovat,“ uzavřel cyklokoordinátor Stanislav Losert.

Fotografie:

| Poslední úprava: 14. září 2022 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon