Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Rokycanovu čeká velká rekonstrukce

Rokycanovu čeká velká rekonstrukce

Rokycanovu čeká velká rekonstrukce

7. června 2022 (út)

Na loni provedenou opravu Krakovské ulice naváže rekonstrukce ulice Rokycanovy. Stavební práce se budou týkat úseku mezi ulicemi Krakovská a V Kotlině. Opravy začnou v úterý 14. června a potrvají dvanáct týdnů. Kvůli náročnosti a rozsahu prací bude rekonstrukce probíhat za úplné uzavírky zmíněného úseku. Rezidentům, kteří během rekonstrukce nebudou moci parkovat v garážích bytových domů, odbor dopravy a územního rozvoje nadstandardně vyjednal možnost parkování na ploše u Šantovky.

Rekonstrukce se bude týkat vozovky, chodníků i parkovacích stání včetně konstrukčních vrstev. Celoplošně zde tedy budou probíhat výkopové práce do hloubky cca 890 mm. Stávající široký chodník podél původní zástavby bude zúžen, díky čemuž v ulici vznikne 10 nových podélných parkovacích stání. Vozovka dostane nový asfaltobetonový kryt, chodník pokryje betonová dlažba 40/40 a parkovací stání budou ze zámkové dlažby. Pro zklidnění dopravy v této lokalitě bude křižovatka ulic Rokycanova a v Kotlině řešena jako zvýšená plocha ze žulové kostky.

Práce budou s ohledem na dopravní omezení rozděleny na dvě etapy. V první etapě se uzavře ulice Rokycanova od ulice Krakovská před křižovatku s ulicí V Kotlině – v této etapě bude probíhat výměna konstrukční vrstvy na vozovce, chodníku i parkovacích stáních. Ve druhé etapě se budou práce odehrávat převážně v křižovatce ulic Rokycanova a v Kotlině. Zde se bude pokládat žulová kostka do betonového lože a musí tedy následovat technologická přestávka, která je nutná pro zajištění odpovídající pevnosti betonu.

Stavební práce na opravě komunikací budou koordinovány s pokládkou kabelového vedení společnosti T-Mobile, která požádala odbor dopravy a územního rozvoje o koordinaci, aby se minimalizovaly následné zásahy do nově opravených komunikací.

Celá rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky, během které nebude možné využívat parkovací stání v garážích bytových domů. „Pro uživatele těchto stání se nám podařilo zcela nadstandardně vyjednat možnost parkování na blízké ploše u Šantovky. Skrze předsedy vlastníků bytových jednotek majitelé stání v garážích obdrží kartu, která jim na tuto plochu umožní vjezd. Ve výjimečných případech jako je stěhování, odvoz/dovoz imobilní osoby a podobně, bude vjezd na staveniště po dohodě se stavbyvedoucím umožněn,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Marek Černý.

Dovolujeme si všechny občany požádat o trpělivost a dodržování přechodného dopravního značení. Je to důležité především z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví občanů, ale hlavně pro zdárný průběh a následné dokončení stavebních prací.

| Poslední úprava: 7. června 2022 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu