Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » 22. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

22. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

22. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

6. června 2022 (po)

V pondělí 6. června 2022 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 22. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Jednání ZMO bude možné sledovat online na stránce: https://live.publicstream.cz/olomouc (Nefunguje v prohlížeči Internet Explorer)

Návrh programu

1. Zahájení, Schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
5. Rozpočtové změny roku 2022 / Bačák
6. Návrh závěrečného účtu za rok 2021 / Bačák
7. Účetní závěrka k 31. 12. 2021 / Bačák
8. Výměna úvěrové smlouvy / Bačák
9. Dotace z rozpočtu SMOl / Bačák
10. Individuální dotace v sociální oblasti / Kolářová
11. Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve spoluvlastnictví SMOl a Družstva Olomouc, Jižní a Družstva Olomouc, Jiráskova (od 14:00) / RMO
12. Družstvo Olomouc, Jižní – delegování na členskou schůzi, zahájení projektu přeměny na akciovou společnost / RMO
13. Družstvo Olomouc, Jiráskova – delegování na členskou schůzi, zahájení projektu přeměny na akciovou společnost / RMO
14. Změna č. II Územního plánu Olomouc – rozhodnutí o námitkách / Giacintov
15. Změna č. II Územního plánu Olomouc – vydání / Giacintov
16. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství / Bačák
17. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu / Záleská
18. Adaptační a mitigační strategie / Žbánek
19. Integrovaná územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 – 2027 – koncepční část – úpravy na základě hodnocení MMR / Žbánek, Pelikán
20. Cyklodoprava - dodatek ke smlouvě / Žbánek
21. IV. etapa protipovodňových opatření – Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace / Žbánek
22. Varianty postupu přípravy zahrádkářské osady Andělská / Žbánek, Major, Pelikán
23. OLTERM & TD Olomouc, a.s. – navýšení základního kapitálu společnosti a delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti / Žbánek, Bačák
24. Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – ukončení členství / Žbánek
25. Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 2022 / Žbánek
26. Hřbitovy města Olomouce – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny / Pelikán
27. Knihovna města Olomouce – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny / Konečný
28. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti / Žbánek
29. Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. – delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti / Žbánek
30. Navýšení základního kapitálu společnosti LMO, a. s. / Bačák
31. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol, Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví p. o. – školy / Konečný
32. Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna Androva stadionu – delegování na schůzi spoluvlastníků / Major
33. Společenství vlastníků jednotek Severní tribuna Androva stadionu – delegování na schůzi spoluvlastníků / Major
34. Pomoc Ukrajině (materiál bude předložen na stůl) / Major
35. Pojmenování ulic a mostu / Kolářová
36. České dědictví UNESCO / Záleská
37. Organizační záležitosti – volby do zastupitelstva města 2022 / Žbánek
38. Individuální dotace – Divadelní Flora / Záleská
39. Přísedící Okresního soudu v Olomouci / Žbánek
40. Různé
41. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 Jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.

Materiály pro jednání najdete zde.

Příloha:

| Poslední úprava: 6. června 2022 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu