Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Nová výzva Fondu pomoci olomouckým dětem

Nová výzva Fondu pomoci olomouckým dětem

Nová výzva Fondu pomoci olomouckým dětem

16. května 2022 (po)

Město vyhlašuje další kolo výzvy k podávání žádostí o poskytnutí darů z Fondu pomoci olomouckým dětem. Alokovaná částka ve výši 196 tisíc korun je určena k podpoře a rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže. Peníze tak žadatelům slouží k úhradě zájmových kroužků dětí, jejich pobytů v přírodě, lyžařských kurzů nebo školních společensko-kulturních akcí. Žádosti je možné podávat v termínu od letošního 18. května do 10. června.

Fond pomoci olomouckým dětem je zřízen v návaznosti na Koncepci rodinné politiky města Olomouce. Finanční podpora má formu účelově vázaného daru. „Snažíme se tak pomoci nízkopříjmovým rodinám dětí, které jsou žáky základních škol, a zároveň tím naplňujeme rovný přístup ke vzdělávání, kam samozřejmě patří i mimoškolní aktivity,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství Karel Konečný.

O finanční podporu na zaplacení aktivit dětí ve volném čase se mohou ucházet zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za výchovu žáků, kteří absolvují povinnou školní docházku s trvalým pobytem v Olomouci, nebo žáků plnících povinnou školní docházku ve školách na území města Olomouce. „Maximální výše daru pro jednoho žáka v jednom kalendářním roce může být deset tisíc korun, přičemž v jedné výzvě může být poskytnut dar maximálně do pěti tisíc korun,“ upřesnil náměstek Karel Konečný.

Žádosti v tomto kole výzvy, kde je alokovaná částka 196 tisíc korun, je možné podávat od 18. května do 10. června 2022 včetně. Žádost se všemi přílohami musí být doručena datovou schránkou nebo e-mailem na [email protected].  Případně poštou na adresu podatelny Magistrátu města Olomouce, odbor školství, Hynaisova 10. 

Přílohy

| Poslední úprava: 16. května 2022 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu