Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Olomouc ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou zahajuje projekt úspor energie

Olomouc ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou zahajuje projekt úspor energie

Olomouc ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou zahajuje projekt úspor energie

11. května 2022 (st)

Od června loňského roku připravuje město Olomouc projekt formou EPC, díky kterému by mělo ušetřit energii. Důležitou roli hraje možnost financování technického poradenství bankou.

Myšlenka renovace budov metodou EPC není pro Olomouc neznámá. První analýza vhodnosti metody EPC, tedy metody energetických služeb se zaručeným výsledkem, byla pro vybrané objekty města vypracovaná už před sedmi roky. K rozhodnutí o uplatnění metody EPC město dospělo na základě několika důvodů. Jedním z nich bylo dosažení finanční úspory na provozních nákladech a možnost úspory investic z městského rozpočtu. Dalším důvodem bylo plnění programového prohlášení Rady města Olomouce, jako jedné z priorit hospodaření města a zavádění energetického managementu.

Olomouc vnímá i celosvětovou klimatickou situaci a od listopadu 2020 je signatářem Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky. „To všechno jsou důvody, které nás ujišťují v rozhodnutí, že metoda EPC je tou správnou cestou k dosažení co nejefektivnějšího a nejpříznivějšího řešení zásobování vybraných objektů elektrickou energií, vodou a teplem a zároveň jejich co největšího zhodnocení. Zapojení se do programu ELENA vyhlášeného prostřednictvím Národní rozvojové banky představuje příležitost nejen pro Olomouc,“ vyzdvihl důvody k zahájení projektu primátor Miroslav Žbánek.

EPC projekt se bude v případě města týkat celkem sedmi škol a školek, rozmístěných ve dvanácti areálech převážně pavilonového uspořádání. Celkem je do projektu zahrnuto 37 vybraných budov. „Národní rozvojová banka bude financovat 90 procent nákladů spojených se zpracováním projektu. Zbylých 10 procent uhradí město Olomouc. Banka v rámci vypsaného minitendru vybrala dodavatele technického poradenství a po celou dobu poradenství bude dohlížet a koordinovat činnosti mezi dodavatelem a klientem obsažené ve smluvní dokumentaci až po ukončení veřejné zakázky na vybraného poskytovatele služeb EPC,“ objasnil primátor Žbánek.

V případě projektu Poradenství v oblasti úspor energie – ELENA je město povinno vyhlásit zadávací řízení nejpozději do poloviny roku 2023. Podle předběžného harmonogramu se vyhlášení zadávacího řízení předpokládá do konce června tohoto roku. „Na základě naší žádosti o poradenství programu ELENA byl bankou vypsán minitendr na dodavatele technického poradenství. Po vyhodnocení podaných nabídek byla mezi Národní rozvojovou bankou a vítězným poradcem uzavřena dohoda o dílčím plnění jednotlivých částí poradenství. Jedná se o části Počáteční technické poradenství, Zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC a Asistenci při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC,“ popsal energetický manažer magistrátu Roman Luczka.

Celková cena, tedy finanční limit byl stanoven na částku necelých dvou miliónů (1 748 208 korun). Město Olomouc se bude podílet částkou (174 820,80 Kč), tedy necelými dvěma sty tisíci korunami.

| Poslední úprava: 11. května 2022 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu